Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa

Alpo Salmisto

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

  18 Downloads (Pure)

  Abstract

  Rakennetulla ympäristöllä ja rakennusalan ammattilaisilla on merkittävä rooli yhteiskunnan kehityksessä. Yhteiskunnan muutos on asettanut kaikille aloille uusia osaamistarpeita, jotka asettavat kehitystarpeita myös alan yliopistokoulutukselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa rakennusalan tulevaisuuden osaamistarpeista, rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistavoista oppimiseen ja tiedon luomiseen perustuvasta oppimisesta rakennustuotannon yliopistokoulutuksessa.

  Tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin rakennustekniikan yliopisto-opetuksen kehittäminen, opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomiseen perustuvat oppimismenetelmät. Näkökulmat ovat merkityksellisiä, koska aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opiskelijoiden lähestymistavoilla ja tiedon luomisen menetelmillä on yhteys laadukkaaseen oppimiseen. Aikaisemmin niitä on kuitenkin tutkittu vähän rakennustekniikan yliopistokoulutukseen liittyen. Tutkimuksessa suoritettiin taustatutkimus systemaattista kirjallisuuskatsausta hyödyntäen sekä kaksi osatutkimusta, joissa suoritettiin kyselytutkimus rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistavoista oppimiseen sekä tutkittiin kolmea tiedon luomiseen perustuvaa opetusinterventiota.

  Tutkimuksen merkittävin tieteellinen kontribuutio liittyy opiskelijoiden lähestymistapoihin oppimiseen. Rakennustekniikan opiskelijoista tunnistettiin neljä ryhmää oppimisen lähestymistapoihin perustuen. Tuloksena havaittiin, että suunnitelmallisella opiskelulla ja opintomenestyksellä on yhteys. Opiskelijat, jotka kuuluivat ryhmiin, joissa korostuu suunnitelmallinen opiskelu ovat menestyneet opinnoissaan paremmin kuin muut opiskelijat. Sen sijaan opiskelijoiden omaan positiiviseen kokemukseen oppimisympäristöstä ja ammatillisten taitojen kehittymisestä vaikuttaa syväsuuntautunut lähestymistapa. Syväsuuntautuneet opiskelijat kokevat myös vähemmän työkuormaa kuin muut opiskelijat.

  Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää rakennustekniikan yliopisto-opetuksen kehittämisessä. Opetusinterventiotutkimuksessa havaittiin, että tiedon luomiseen perustuvaa oppimista voidaan soveltaa tarkoituksenmukaisella tavalla rakennustuotannon opintojaksoilla. Menetelmän soveltamiseen liittyy myös haasteita, koska opiskelijat eivät ole välttämättä valmiita avoimien ongelmien ratkaisemiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen. Silti opetusta tulisi kehittää tähän suuntaan, koska aktivoivien menetelmien on havaittu johtavan laadukkaaseen ja syväsuuntautuneeseen oppimiseen. Tätä voidaan tukea jatkotutkimuksella linjakkaan opetuksen ja oppimisen lähestymistapojen yhteydestä.
  Original languageFinnish
  Number of pages63
  Volume30
  ISBN (Electronic)978-952-03-0977-0
  Publication statusPublished - 8 Mar 2019
  Publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

  Publication series

  NameTampereen yliopiston väitöskirjat
  No.30
  ISSN (Print)2489-9860
  ISSN (Electronic)2490-0028

  Cite this