Opiskelijoiden ylipainon yleisyyden seuranta edellyttää kattavampia rekisterikirjauksia

Päivi Mäki, Nina Vuorela, Susanna Lehtinen-Jacks, Esko Levälahti, Johanna Jahnukainen, Timo Koskela, Antti Saari, Sanna-Mari Saukkonen, Kaisa Mölläri, Raimo Mahkonen, Satu Männistö, Tiina Laatikainen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Lähtökohdat ; Tutkimus selvitti toisen asteen opiskelijoiden pituus- ja painotietojen kattavuutta Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksessa (Avohilmo). Lisäksi tutkittiin, voidaanko tietoja käyttää ylipainon yleisyyden seurannassa. Menetelmät : Avohilmosta poimittiin ajalta 1.1.2018–31.12.2019 kaikki 16–17-vuotiaiden opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitokäyntien tiedot, myös pituus ja paino. Ylipaino, lihavuus ja vaikea lihavuus määriteltiin suomalaisen, lasten painoindeksikriteeristön (ISO-BMI) mukaan. Näiden yleisyyttä tutkittiin kunnissa, joissa pituus- ja painotietojen kattavuus oli vähintään 50 %. Tulokset : Pituus- ja painotietojen kattavuus Avohilmossa oli 71 kunnassa (23 % kunnista) vähintään 50 %. Pojista 28 % oli ylipainoisia (ml. lihavuus), 10 % lihavia ja 3 % vaikeasti lihavia. Tytöistä vastaavat osuudet olivat 22 %, 6 % ja 1 %. Päätelmät : Avohilmon tietoja voidaan hyödyntää toisen asteen opiskelijoiden ylipainon yleisyyden seurannassa, mutta kirjaamiskäytäntöjä ja tietojen siirtoa potilastietojärjestelmistä Avohilmoon tulee parantaa.
Original languageFinnish
Article numbere36077
JournalSuomen Lääkärilehti
Volume78
Issue number25-31
Publication statusPublished - 2023
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

 • Obesity
 • +epidemiology
 • Overweight
 • Obesity, Morbid
 • Sex Factors
 • Adolescent
 • Students
 • Documentation
 • Health Information Exchange
 • Registries

Publication forum classification

 • Publication forum level 1

Cite this