Palliatiivisen lääketieteen perusopetus: Suositus opetussuunnitelmasta yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa

Juho Lehto, Tiina Saarto, Outi Hirvonen, Eeva Rahko, Annamarja Lamminmäki, Aleksi Alminoja, Minna Hökkä

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal)-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke. Hankekonsortioon kuuluvat kaikki Suomen lääketieteelliset tiedekunnat. Hankkeen asiantuntijaryhmä on laatinut tämän valtakunnallisen suosituksen palliatiivisen lääketieteen opetussuunnitelmasta lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavassa perusopetuksessa. Opetussuunnitelman tavoitteena on yhdenmukaistaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden suomalaisten lääkäreiden palliatiivisen hoidon osaaminen.

Opetussuunnitelman laajuus on 3 opintopistettä (81 tuntia) jaettuna erikseen kontaktiopetustunteihin ja muuhun opiskeluun. Tuntimäärät on jaettu aihealueittain. Eri aihealueiden yksityiskohtaisten sisältöjen ja osaamistavoitteiden keskeisyys on määritelty kolmiportaisesti. Suunnitelmassa on myös esitetty sisältöjen ajoitus lääketieteen lisensiaatin opetusohjelmassa, palliatiivisen lääketieteen integraatio eri oppiaineiden opetukseen, opetusmenetelmät ja arviointi.
Original languageFinnish
PublisherTampereen yliopisto
Number of pages22
ISBN (Electronic)978-952-03-1486-6
ISBN (Print)978-952-03-1487-3
Publication statusPublished - 2020
Publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this