Projektimestarit 2015: Esseekokoelma 3

Heli Aramo-Immonen (Editor), Tanja Palmroth (Editor)

  Research output: Book/ReportCommissioned report

  1121 Downloads (Pure)

  Abstract

  Tämä esseekokoelma on sarjan kolmas ja aiheena on projektiliiketoiminta ja siihen liittyvät aiheet. Aikaisemmat esseekokoelmat vuosilta 2013 ja 2014 löytyvät verkosta. Idea esseekokoelman toimittamiseen on syntynyt siitä innostuksesta ja antaumuksesta, jolla opiskelijat ovat aiheeseen joka vuosi suhtautuneet. Kirjoitukset ovat Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelman projektiliiketoimintakurssille 2015 osallistuneiden opiskelijoiden tuottamia. Tämä kurssi on toteutettu Porin yliopistokeskuksessa, joka on monitieteinen yhteisö. Kurssille osallistuneet kauppatieteen ja tekniikan opiskelijat ovat muodostaneet monialaisia asiantuntijaryhmiä. Lukija voikin itse todeta, miten monipuolisia esseet ovat. Koska kyseessä ovat pääosin maisteriohjelman opiskelijat, on joukossa monia työelämässä projektitehtäviin kouliintuneita

  ammattilaisia. Tämä näkyykin esseiden reflektiivisyydessä ja aiheiden käsittelyn mielekkyydessä työelämän näkökulmasta.

  Miten esseet syntyvät? Menetelmänä on käytetty aiheiden yhteiskehittelyä kurssin aikana. Opiskelijat ovat työstäneet aihetta pienryhmissä. Aiheeseen liittyviä artikkeleita ja linkkejä on pohdittu ja aihetta analysoitu usean viikon ajan. Opettaja on myös voinut osallistua kehittelyyn ja antaa vinkkejä työskentelyn edetessä. Kurssin päätteeksi jokainen ryhmä tuotti valitsemastaan aiheesta esseen, jonka lukija löytää tästä Projektimestarit koosteesta.

  Miksi kirjoitukset ovat suomenkielisiä? Suurin osa yliopiston kurssimateriaaleista on englanninkielistä. Pedagogisesta näkökulmasta käsitteet ja aineisto eivät avaudu opiskelijalle ilman analyyttistä keskustelua. Englanninkielisestä lähdeaineistosta omalle äidinkielelle muokattu synteesi aihepiiristä auttaa omaksumaan ja syvällisesti ymmärtämään aihetta.

  Opiskelijoiden yhteisellä suostumuksella esseet koottiin yksiin kansiin. Tätä e-kirjaa voidaan hyödyntää tulevien kurssien oppimateriaalina. Esseekokoelma muodostaa tekijöilleen mielekkään tietopaketin kurssin sisällöstä ja tekijät voivat viitata tähän kokoelmaan tulevissa opinnäytetöissään.
  Original languageFinnish
  PublisherTampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
  Number of pages116
  ISBN (Electronic)978-952-15-3677-9
  Publication statusPublished - 2015
  Publication typeNot Eligible

  Cite this