Psykoosilääkkeitä käyttävien lasten kasvua tulisi seurata tarkemmin

Ruut Honkola, Leena Pihlakoski, Kaija Puura, Raili Salmelin, Kirsi Kakko

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

Lähtökohdat : Lasten psykoosilääkehoidon seuranta vaihtelee ja on usein puutteellista. Taysin lastenpsykiatrian vastuualueella otettiin vuonna 2015 käyttöön psykoosilääkehoidon seurantaohjelma. Tutkimus selvitti seurannan toteutumista kolme vuotta ohjelman käyttöönoton jälkeen. Menetelmät : Aineisto koostui 81:stä alle 13-vuotiaasta potilaasta, joille aloitettiin psykoosilääkehoito Taysissa 1.1.2018 alkaen. Potilaskertomuksista kerättiin tiedot lääkehoidon aloitus- ja seurantakäynneistä. Tuloksia verrattiin Taysissa 2013–2014 tehdyn tutkimuksen havaintoihin. Tulokset : Potilaista 82 % oli poikia (mediaani-ikä 9,4 v). Tavallisin aloituslääke oli risperidoni, jonka kohdeoireena oli aggressiivisuus tai käytösoireilu. Aloitusvaiheen tutkimukset ja toistetut laboratoriotutkimukset toteutuivat useammin kuin vertailuaineistossa, mutta kasvua ja verenpainetta mitattiin harvemmin. Päätelmät : Psykoosilääkehoidon aloitusvaiheen tutkimukset ja laboratorioseuranta ovat yhtenäistyneet jonkin verran, mutta kasvun seuranta on edelleen puutteellista. Käytäntöjen yhtenäistyminen vaatii lastenpsykiatrisilta yksiköiltä pitkäjänteistä sitoutumista.
Original languageFinnish
Article numbere36178
JournalSuomen Lääkärilehti
Volume78
Issue number33-34
Publication statusPublished - 2023
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

 • Antipsychotic Agents
 • Risperidone
 • Aggression
 • Conduct Disorder
 • +drug therapy
 • Growth
 • Child Development
 • Body Mass Index
 • Blood Pressure
 • Blood Glucose
 • Cholesterol
 • Electrocardiography
 • Child

Publication forum classification

 • Publication forum level 1

Cite this