Sairaanhoitajien työsuhteet ja työolot muutoksessa: sairaanhoitajien kokemuksia työn prekarisoitumisesta

Marja Hult, Lauri Kokkinen, Arja Häggman-Laitila

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

6 Downloads (Pure)

Abstract

Tutkimuksen tarkoitus: Sairaanhoitajien työsuhteet ovat olleet
vakaita, mutta ovat työelämän muuttuessa prekarisoitumassa
tarkoittaen epäedullisia työsuhteita ja huonoja työoloja.
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemaa
prekaarityötä.
Aineisto ja menetelmät: Kyselytutkimukseen osallistui
414 sairaanhoitajaa Suomessa syksyllä 2020. Prekaarityötä
arvioitiin työsuhteen kestoon, palkkaan, työntekijän valtuuksiin,
koettuun haavoittuvuuteen, työntekijän oikeuksiin ja oikeuksien
toteutumiseen liittyen. Aineisto analysoitiin kuvailevilla
tilastomenetelmillä.
Tulokset: Sairaanhoitajien enemmistö oli prekaarityössä.
Prekaarityö ilmeni haavoittuvuuden kokemuksena johtuen
epäoikeudenmukaisesta tai autoritaarisesta johtamisesta
sekä palkkaan ja oikeuksiin liittyvinä epäkohtina. Nuoremmat
ja määräaikaiset työntekijät olivat tilastollisesti merkitsevästi
useammin prekaarityössä kuin vanhemmat ja vakituiset työntekijät.
Päätelmät: Sairaanhoitajat kohtaavat työssään työsuhteisiin ja
työoloihin liittyviä epäkohtia. Erityisesti nuorten ja määräaikaisten
sairaanhoitajien kokema prekaarityö tulisi tunnistaa ja heidän
asemaansa parantaa. Sairaanhoitajien prekaarityötä tulisi tutkia
myös laadullisilla tutkimusmenetelmillä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)30-37
Number of pages7
JournalTUTKIVA HOITOTYÖ
Volume19
Issue number4
Publication statusPublished - 2021
Publication typeA1 Journal article-refereed

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this