Tuen viestiminen verkkoauttamiskeskusteluissa

Translated title of the contribution: Communicating support in online-support conversations

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

24 Downloads (Pure)

Abstract

Ihmiset hakevat yhä enemmän apua ja tukea tuntemattomilta verkon auttamispalveluissa. Näissä palveluissa tukea ja apua tarjotaan teknologiavälitteisessä keskustelussa, jossa vuorovaikutus tapahtuu usein synkronoituna reaaliaikaisesti tekstimuotoisessa chatissa. Teknologiavälitteinen tukikeskustelu on kokijalleen yhtä tosi kuin kasvotusten tapahtuva tukea tarjoava kohtaaminen. Suomessa verkkoauttamista (online support) tarjoavat lukuisat järjestöt, kirkko ja kolmas sektori, jotka samalla tukevat ja paikkaavat verkkoauttamispalveluillaan yhteiskunnan velvollisuutta vastata sosiaaliseen hätään. Verkkoauttamisessa on kyse kirjoitetussa vuorovaikutuksessa tapahtuvasta sosiaalisen tuen viestimisestä, joka auttaa ihmistä selviytymään vaikeista tilanteista ja edistää hänen hyvinvointiaan. Tuen viestimisellä pyritään hallitsemaan tai vähentämään epävarmuutta, joka voi liittyä tilanteeseen, ihmiseen itseensä, toiseen tai vuorovaikutussuhteeseen. Näin voidaan vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen elämänhallinnan ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Toistaiseksi ei kuitenkaan riittävästi tiedetä siitä, miten keskusteluavun palvelujen tuen antajat (päivystäjät) ymmärtävät ja kokevat tuen viestimisen sekä oman roolinsa tukea tarvitsevan yhteydenottajan tukena verkkoympäristössä. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää, mitä on tukea antava viestintä verkkoauttamisessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskusteluavun tuen antajien kokemana. Aineistona käytän Kirkon keskusteluavun puhelin- ja verkkoauttamista tekevien tuen antajien eli palvelun päivystäjien haastatteluja (N=14). Analysoin päivystäjien kokemuksia tuen antamisesta kahdenvälisissä luottamuksellisissa verkkoauttamiskeskusteluissa.
Translated title of the contributionCommunicating support in online-support conversations
Original languageFinnish
Title of host publicationSpiritualiteetti 2020-luvun Suomessa
EditorsVeli-Matti Salminen, Niko Huttunen
Pages408-438
ISBN (Electronic)978-951-693-427-6
Publication statusPublished - 2022
Publication typeA3 Book chapter

Publication series

NameSuomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja 
PublisherKirkon tutkimus ja koulutus
Number137
ISSN (Print)2737-3258
ISSN (Electronic)2737-3622

Keywords

  • tuen viestintä
  • verkkoauttaminen
  • verkkoauttamiskeskustelut
  • tuen antajan kokemukset
  • tukea antava viestintä
  • dialoginen orientaatio

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Communicating support in online-support conversations'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this