"Vegenakkeja ja pyöräilyä": Kyselytutkimus kaupungissa asuvien nuorten ympäristökansalaisuudesta

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

11 Downloads (Pure)

Abstract

Artikkelissa tutkitaan kaupungissa asuvien alaikäisten nuorten
näkemyksiä ympäristöongelmiin vaikuttamisesta kansalaisina. Nuorten
ympäristötoimijuutta lähestytään ympäristökansalaisuuden käsitteen avulla,
yhdistellen toisiinsa Andrew Dobsonin ja Engin F. Isinin kansalaisuuden
teorioita sekä ympäristökasvatuksen lähtökohtia. Artikkeli perustuu kyselyyn,
joka toteutettiin keväällä 2020 osana tamperelaisille 9.-luokkalaisille
järjestettyjen Vaikuta!-päivien ohjelmaa. Kyselyyn vastasi yhteensä hieman alle
kaksisataa yhdeksäsluokkalaista. Vastauksia analysoitiin sekä määrällisesti että
laadullisesti. Tulosten mukaan valtaosa vastaajista pitää ympäristöongelmia
tämän hetken suurimpana haasteena. Nuorten ympäristöstä kokema huoli
ei silti läpäise heidän arkeaan. Puolet kyselyyn vastanneista nuorista on
kiinnostunut osallistumaan ongelmien ratkaisemiseen, mutta he kokevat,
että heiltä puuttuu tietoa vaikuttamisen mahdollisuuksista ja keinoista.
Tästä huolimatta nuoret keksivät lukuisia keinoja, kun heitä pyydettiin
”yllyttämään” toisia ihmisiä ympäristötekoihin. Tuloksen tulkitaan kertovan
siitä, että nuoret eivät tunnista ei-virallispoliittisia kansalaisuuden tekoja
vaikuttamiseksi. Alaikäisten kaupunkilaisnuorten ympäristökansalaisuus
näyttää merkitsevän ennen kaikkea vaikuttamista yksityisessä elämänpiirissä,
yhtäältä omiin elämäntapavalintoihin ja toisaalta lähellä oleviin ihmisiin.
Artikkelissa ehdotetaan ympäristökansalaisuuskasvatuksen monipuolistamista
perusopetuksessa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)27-45
JournalNuorisotutkimus
Volume39
Issue number2
Publication statusPublished - 2021
Publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • young people
  • young people's political agency
  • environmental citizenship
  • climate change

Publication forum classification

  • Publication forum level 1

Cite this