Yhteistoiminnallisesti ja dialogisesti kehittämässä

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Julkaisu käsittelee dialogista toimintatapaa ja sen hyödyntämisen
mahdollisuuksia erilaisissa työyhteisössä. Se on samalla koonti valtakunnallisessa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus -hankeen kehittämistyöstä.

Hanke toteutettiin yhdeksän maakunnan alueella. Päätoteuttaja ja koordinaattori oli Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina Itä-Suomen yliopisto sekä
Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulut.

Hankkeessa keskityttiin kehittämään sosiaali- ja terveysalan sekä erityisopetuksen organisaatioissa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista, erityisesti
työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtamisen osalta, paikantamaan hankkeeseen
osallistuvien työpaikkojen erilaisia kehittämistarpeita ja etsimään ratkaisuja kehittämistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla. Jokaisella toteuttajalla oli omat organisaatiot eli pilotit vastuukohteinaan, joissa kehittämistyön vaiheet, toteutustavat ja menetelmät vaihtelivat.

Kehittämistyö oli tarvelähtöistä, jossa työyksiköiden omia toiveita kuunneltiin
ja kehittämistä suunniteltiin yhdessä. Vaikka kehittämistyötä tehtiin eri toimialoilla
ja eri puolella Suomea, keskeisimmät ja yleisimmät kehittämistarpeet ja -teemat
olivat samoja. Niitä olivat esimerkiksi esihenkilöiden tukeminen, työhyvinvoinnin
johtamisosaamisen vahvistaminen, esihenkilötyön kehittäminen, työyhteisöjen ja
tiimien pelisääntöjen laatimisen tarve, kokousten ja palaverikäytäntöjen kehittäminen sekä työkuormituksen ja erilaisten työn paineiden hallinta.

Kirja tarjoaa monipuolisen kattauksen tutkimusavusteisesta, yhteistoiminnallisesta ja dialogisesta kehittämisestä eri aihealueilla. Niihin liittyvät kehittämistarpeet ovat arkea muissakin kuin hankkeen yhteistyöorganisaatioissa, niiden
johtamisessa, työyhteisöissä, tiimeissä ja työssä.

Kirja sisältää myös konkreettisia esimerkkejä SoteDialogit-hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä, sen tuloksista, menetelmistä, työkaluista ja vaikutuksista.

Kirjan sisältöä on hyödynnetty Sotehelmet-yhteishankkeessa, jossa on koottu
www.sotehelmet.fi -sivustolle ja eri julkaisuihin kuuden ESR/STM -kehittämishankkeen keskeisiä tuloksia ja tuotoksia eli helmiä.

Kirja toimii sekä dialogisen kehittämistyön inspiraationa että
konkreettisena työvälineenä, kun työyhteisössä lähdetään rohkeasti ja avoimesti
keskustelemaan ja uudistamaan johtamista, työtä, työyhteisöjä ja tiimejä sekä
työ- ja palveluprosesseja.
Original languageFinnish
Title of host publicationDialoginen toimintatapa
Subtitle of host publicationSoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille
EditorsSisko Piippo, Sirpa Syvänen, Riitta Kolehmainen
PublisherTampereen yliopisto
Chapter1
Pages7-17
Number of pages11
ISBN (Electronic)978-952-03-2637-1
ISBN (Print)978-952-03-2636-4
Publication statusPublished - 2022
Publication typeD2 Article in a professional research book

Publication series

NameTyöelämän tutkimuskeskus, Työraportteja, Working Papers
Number114
Volume2022
ISSN (Print)2489-8899
ISSN (Electronic)2489-8902

Cite this