8.- ja 9.-luokkalaisten kiusaamiskäyttäytyminen ja humalajuominen - Kouluterveyskyselyaineiston analyysin luotettavuuden näkökulma ja kiusaamiskäyttäytymiseen yhteydessä olevat tekijät

Aktiviteetti: Maisteriopiskelijoiden ohjaaminen

Aikajaksohuhtik. 2022
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohta