Akustinen ja perkeptuaalinen tutkimus äänenlaadun merkityksestä puheen tunneilmaisussa

    Aktiviteetti: Tieteellisen ohjelman tai projektin johtaminen

    Description

    Vastuullinen johtaja. Suomen Akatemian rahoittama projekti (numero 1200807). Yhteistyö Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja signaalinkäsittelytekniikan laboratorion sekä Oulun yliopiston MediaTeamin kanssa.
    Aikajakso20032006
    Tunnustuksen arvoNational