Arviointi Eläketurvakeskuksen vuoden 2019 pitkän aikavälin ennustelaskelmaraportista

Aktiviteetti: Toiminnan arviointitehtävä

Description

Eläketurvakeskus. Valinnan suoritti Suomen Aktuaariyhdistys., Aktuaariyhdistys valitsi Eläketurvakeskuksen (ETK) pyynnöstä allekirjoittaneen arvioimaan julkaistavaa raporttia Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavälin laskelmat 2019 (19.3.2019) sekä sen yhteydessä julkaistua muuta materiaalia ml. Korjaus raportin Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavälin laskelmat 2019 laskelmiin (17.5.2019). Tehtävänä oli laatia arvio raportista kehitysehdotuksineen.
Aikajakso24 toukok. 2019
Tunnustuksen arvoNational