Asiantuntijaksi viestintätieteiden heterogeeniselle kentälle – monitieteisyyttä ja rajanvetoja.

Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

Description

Tarkastelen alustuksessani TAJU-hankkeen aineiston avulla, millaisen kontekstin nykyinen yliopistokulttuuri muodostaa viestintätieteiden opiskelijoiden erilaisille ymmärryksille tiedosta, tieteestä ja tutkimuksesta.
Vuonna 2010 uusittu yliopistolaki muutti suomalaisten yliopistojen toimintakulttuuria huomattavasti. Tuloksien numeraalinen mittaaminen ja erilaisilla digitaalisilla alustoilla toimiminen ovat arkipäivää. Kansainvälisyys, monitieteisyys, nopea valmistuminen ja työllistyminen ovat
muodostuneet keskeisiksi mittareiksi yliopistojen arvioinneissa. Haasteisiin on opetuksessa pyritty vastamaan muun muassa muotoilemalla uusia tiiviimpiä opintokokonaisuuksia, panostamalla ns. geneerisiin taitoihin ja kehittämällä verkko-opetusta.
Koska ymmärrys tiedosta ja tutkimuksesta ei muodostu umpiossa, myös alan opiskelijoiden käsityksiä kehystävät ajankohtaiset keskustelut yliopistojen asemasta, totuuden jälkeisestä ajasta, sosiaalisen median roolista sekä muuttuvista ammatillisista käytänteistä.
Aikajakso22 huhtik. 2022
Tapahtuman otsikkoMedian ja viestinnän tutkimuksen päivät
Tapahtuman tyyppiOther