Didaktista opetussarjakuvaa ja vauhdikasta seikkailua – lottatyttösarjakuvien ihannetyttöys ja sodan läsnäolo

Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

Description

Miten sodan ennakoimattomuus ja odottamattomuus näkyvät talvi- ja jatkosodan aikaisissa lottatyttösarjakuvissa? Lotta Svärd -järjestö julkaisi ennen sotia ja sotien jälkeen Pikkulotta-lehteä (1938–1944, vuodesta 1943 alkaen Lottatyttö-nimellä), joka oli tarkoitettu järjestön nuorille jäsenille. Lehti pyrki opastamaan nuoria tyttöjä omaksumaan järjestön keskeisen arvopohjan eli kristinuskon, kodin ja isänmaan. Lehdessä julkaistiin pikkulottien ja vanhempien lottien kirjoittamia tekstejä, kuten runoja, novelleja ja raportteja tapahtumista, mutta miltei joka numerossa myös sarjakuvia. Sarjakuvien päähenkilöt olivat lukijoiden tavoin pikkulottia, joiden arkea sarjakuvissa kuvattiin. Keskeisiä aiheita ja teemoja sarjakuvissa olivat mm. kotirintaman töihin osallistuminen, kotiinpaluut, menetykset, tyttöjen välinen yhteys, perheenjäsenten väliset suhteet sekä sodasta kärsivien perheiden ja sotaorpojen auttaminen.

Esitelmässä sarjakuvia tarkastellaan hyödyntämällä historiallisen poetiikan lähestymistapaa, jossa sarjakuvien tarinallisia ja kerronnallisia aineksia tarkastellaan historiallisessa kontekstissa. Lottatyttösarjakuvat tehtiin tiettyä yleisöä, nuoria lottatyttöjä varten, ja järjestön tarkat moraaliset säännöstöt ohjasivat sarjakuvien tekoa. Toisen kontekstin muodostaa ajan sarjakuvakulttuuri: pyrkiessään vaikuttamaan lukijoihinsa sarjakuvantekijät hyödynsivät 1930-luvun lopulla ja 1940-luvun alussa Suomessa käytössä olleita sarjakuvakerronnan ja -ilmaisun perinteitä, tapoja ja genrejä.

Millaista tyttöihannetta sarjakuvat rakensivat epävakaassa yhteiskunnallisessa tilanteessa? Miten sodan väkivaltaiset tapahtumat näkyivät sarjakuvissa, ja miten koti- ja sotarintaman tapahtumat nivoutuivat toisiinsa? Näihin kysymyksiin esitelmässä vastataan tarkastelemalla sarjakuvien genrepiirteitä ja kerronnan jännitteitä, jotka rakentuvat kuvatun ja kuvaamatta jätetyn, sanotun ja sanomatta jätetyn välillä sekä näiden yhdistelmissä.
Aikajakso13 jouluk. 2023
Tapahtuman otsikkoKulttuurintutkimuksen päivät
Tapahtuman tyyppiOther
Tunnustuksen arvoNational