Informaatiovaikuttaminen hyödyntää nuorista tehtyä kahtiajakoa

Aktiviteetti: Esiintyminen mediassa