Lähikuvassa tulkin kuunteluprosessi pikatulkkauksessa: ammatillista kuuntelemista etänä ja pikana

Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

Description

Esitelmässä tarkastellaan pikatulkkausta tekevän tulkin kuunteluprosessia. Pikatulkkauksella tarkoitetaan erilaisten mobiilisovellusten kautta tehtävää tulkkausta, jossa asiakas voi saada yhteyden tulkkiin lähes välittömästi ilman ennakkovarausta. Pikatulkkaus eroaa tulkin näkökulmasta perinteisestä läsnäolo-tulkkauksesta ainakin kolmella tapaa: tulkkaukset tehdään etänä, tulkin ei niiden välillä tarvitse siirtyä fyysisesti paikasta toiseen, ja tulkkaukset tulevat äkillisesti ilman ennakkotietoa. Esitelmässä tarkastellaan, miten edellä mainitut kolme piirrettä vaikuttavat tulkin kuunteluprosessiin.
Pikatulkkauksessa tulkin kuuntelemisen puitteet eroavat läsnäolotulkkauksen kuuntelemisen puitteista. Läsnäolotulkkauksissa asioimistulkki voi havainnoida ympäröivää viestintätilannetta ja sen toimijoita monipuolisesti osana kuunteluprosessiaan. Hän reagoi havaitsemaansa ja voi sen pohjalta myös tietoisesti sopeuttaa omaa toimintaansa. (Viljanmaa 2020.) Pikatulkkaus sen sijaan on etätulkkausta, joka toteutuu joko pelkän ääniyhteyden tai rajatun videokuvan välityksellä. Etätulkkauksessa rajalliset tai kokonaan puuttuvat visuaaliset tiedonlähteet vaikuttavat tulkin työskentelyyn (Wang 2018; Fernández Pérez & Toledano Buendía 2018). Toiseksi tulkin ei pikatulkkauksia tehdessään tarvitse siirtyä paikasta toiseen kuten läsnäolotulkkauksissa. Tämä säästää tulkin aikaa. Läsnäolotulkkauksissa fyysiset siirtymät voivat toimia tulkille palautumiskeinona kuormittavan tulkkauksen jälkeen (Viljanmaa 2020, 429). Etänä toteutettu tulkkaus puolestaan voi auttaa tulkkia säilyttämään etäisyyden käsiteltävään aiheeseen (Koller & Pöchhacker 2018), eikä edellä mainittua fyysistä siirtymää palautumiskeinoa ehkä edes tarvita. Kolmanneksi pikatulkkauksessa on kyse ennakkoon ilmoittamattomasta tulkkaustarpeesta. Tiedot tulkkauspaikasta tulevat tulkille viime hetkellä eikä tulkkaukseen voi erikseen temaattisesti valmistautua. Valmistautuminen toimeksiantoon on keskeinen osa tulkin ammatillista kuunteluprosessia (Viljanmaa 2020, 416–425). On oletettavaa, että pikatulkkauksissa esimerkiksi tulkin aiempi tulkkauskokemus nousee keskeiseen asemaan tulkin kuunteluprosessissa.
Esitelmässä tarkastellaan miten pikatulkkausten rajattu visuaalisuus, fyysinen staattisuus ja nopea tahti vaikuttavat tulkin kuunteluprosessiin. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto koostuu pikatulkkausta tekevien tulkkien haastatteluista. Analyysin pohjan luovat läsnäolotulkin kuunteluprosessin vaiheet (Viljanmaa 2020).

Lähteet
Fernández Pérez, María Magdalena & Carmen Toledano Buendía (2018). “Contextualisation in telephone interpreting”, Quaderns. Revista de Traduccióno 25, 231-244.
Koller, Myriam & Franz Pöchhacker (2018). “’The Work and Skills’: A Profile of First-Generation Video Remote Interpreters.” In: Napier, Jemina, Robert Skinner & Sabine Braun (eds.). Here or There. Research on Interpreting via Video Link. Washington DC: Gallaudet University Press, 89–110.
Viljanmaa, Anu (2020). Professionelle Zuhörkompetenz und Zuhörfilter beim Dialogdolmetschen. Berlin: Frank & Timme.
Wang, Jihong (2018). “’It keeps me on my toes’. Interpreters’ perceptions of challenges in telephone interpreting and their coping strategies.” Target 30 (3), 430–462.
Aikajakso22 huhtik. 2022
Tapahtuman otsikkoXIX Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi: Kääntäjän kuva
Tapahtuman tyyppiConference
KonferenssinumeroXIX
SijaintiJoensuu, SuomiNäytä kartalla
Tunnustuksen arvoInternational

Country of activity

  • Suomi

Nature of activity

  • Tutkimuksellinen
  • Ammatillinen