Lausunto hallituksen esityksestä (HE 47/2011 vp) adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan euroopppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (8 s.)

    Aktiviteetti: Konsultointi

    Aikajakso8 marrask. 2011 → …
    ToimeksiantajaEduskunnan perustuslakivaliokunta, Suomi
    Tunnustuksen arvoNational