Mirka Karjalainen: Opetusmenetelmän vaikutus insinöörien matemaattisen osaamisen kehittymiseen yliopisto-opintojen alussa

Aktiviteetti: Maisteriopiskelijoiden ohjaaminen

Aikajaksotoukok. 2020marrask. 2020