Narraren käsitetyöpaja: Asema/asemointi/asemoiminen (positioning)

Aktiviteetti: Konferenssiin, työryhmään, paneeliin, sessioon tai tutoriaaliin osallistuminen

Description

Narraren järjestämät käsitepajat pureutuvat kertomuksen tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja pyrkivät määrittelemään niitä tutkijoiden avuksi.

Aseman käsite on ollut Michel Foucaultin innoittamana keskusteluissa jo 50 vuoden ajan. Siirtyminen “asemista” “asemoimiseen” alkoi noin 30 vuotta sitten ja mahdollisti käsitteen matkaamisen myös kertomuksen tutkimukseen. Käsitteitä käytetään paljon, mutta mitä oikein ajattelemme “aseman” ja “asemoimisen” olevan? Käsitteen määritelmää pohditaan ennakkolukemiston, lyhyiden alustusten ja niiden pohjalta käydyn keskustelun avulla. Työpajan tavoitteena on muotoilla asemoinnin käsitteestä kattava, suomenkielinen määritelmä.
Aikajakso13 huhtik. 2022
Tapahtuman tyyppiWorkshop
Tunnustuksen arvoLocal