Nuorisotutkimuspäivät 2020

  • Satu Lidman (Puheenjohtaja)
  • Husso, M. (Puheenjohtaja)
  • Helena Päivinen (Puheenjohtaja)

Aktiviteetti: Workshopin tai sessionin puheenjohtajana toimiminen

Description

Uusi nuoriso, vanhat haasteet? Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa

2020-luvun nuorisolle seksuaalinen itsemääräämisoikeus sekä sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyvät kysymykset näyttäytyvät eri valoissa kuin edeltäville sukupolville. Kulttuuri on muuttunut monella tapaa yhtäältä moninaisuutta ja toisaalta yksilöllisiä ratkaisuja kunnioittavammaksi. Sukupuolistuneen väkivallan ongelma ei ole silti hävinnyt yhteiskunnasta. Aiemmin tunnistettujen väkivaltailmiöiden rinnalle on pikemminkin noussut lisää haasteita, kuten verkkoympäristössä tapahtuva häirintä ja seurusteluväkivalta.

Vaikka merkittävä määrä ihmisistä altistuu sukupuolistuneen väkivallan eri muodoille nuoruusvuosinaan, on lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta pysynyt pitkään piilossa ja poissa julkisesta, poliittisesta, lainsäädännöllisestä ja kasvatuksellisesta keskustelusta. Kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevät ammattilaiset ovat avainasemassa väkivallan ja sen vaikutuksien havaitsemisessa, mutta heille ei ole tarjolla aihepiirin kattavaa koulutusta. He tarvitsevat ajantasaista ymmärrystä sukupuolistuneesta väkivallasta ilmiönä sekä toimintamalleja puuttumiseen.

Työryhmässä keskitytään sukupuolistuneen väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin ja affektiivisiin käytäntöihin koulukontekstissa, erityisesti yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Sukupuolistuneella väkivallalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vahingoittavaa vallankäyttöä, ahdistelua, häirintää, syrjintää, verkkoympäristössä tapahtuvaa väkivaltaa ja häirintää sekä henkistä ja fyysistä väkivaltaa, joka kytkeytyy seksuaalioikeuksiin ja/tai sukupuoleen. Esitelmissä etsitään keinoja vahvistaa opettajien ja muiden kouluissa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia havaita ja puuttua sukupuolistuneen väkivallan eri ilmiöihin. Heillä on tärkeä mahdollisuus olla mukana rakentamassa turvallista tulevaisuutta lapsille ja nuorille.

Työryhmässä esitellään kansainvälisen ERASE GBV -hankkeen alustavia tuloksia. EU-rahoitteisessa hankkeessa tutkimusta tehdään samanaikaisesti Suomessa, Kroatiassa ja Espanjassa. Tutkimuksen lisäksi hankkeen tavoitteena on tuottaa kasvatusalojen ammattilaisille verkkokoulutuskokonaisuus sukupuolistuneen väkivallan ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen (ks. https://projects.tuni.fi/erasegbv/). Tampereen yliopiston tutkimusryhmään kuuluvat ja tätä työryhmää koordinoivat: Marita Husso, Satu Lidman ja Helena Päivinen.
Aikajakso6 marrask. 2020
Tapahtuman tyyppiConference
Tunnustuksen arvoNational