"Olet toimittaja, löydätkin sitten itse uuden työpaikan"

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

  Description

  Contributors: Harju Auli, Heinonen Ari, Jauhiainen Riikka, Koljonen Kari / Abstrakti:Journalismi, ja mediatyö yleensä, on tietotyön yksi lohko, jossa teknologinen kehitys ja yritysten pienentyneet voitot ovat myllertäneet työelämää niin Suomessa kuin maailmallakin. Journalistien ammattikunnan keskuudessa on jouduttu kohtaamaan jatkuvia yt-neuvotteluita, irtisanomisia ja epätyypillisten työsuhteiden yleistymistä. Miten toimittajat ovat kokeneet tämän työelämän murroksen, on Irtisanottujen toimittajien uudet työt -hankkeen kiinnostuksen kohteena. Hankkeessa tutkitaan journalistien uusia työnkuvia, pärjäämistä työelämän muutoksissa sekä irtisanomisten vaikutuksia journalistisen työn sisältöihin ja toimittajan ammatti-identiteettiin. Hanke käynnistyi elokuussa 2015 puhelinkyselyllä, joka tehdään 120 irtisanotun tai työn loppumisen muulla tavoin kokeneen toimittajan kanssa. Kyselytutkimuksella selvitetään työttömäksi jääneiden journalistien tilanne, taustatekijät sekä kokemukset työttömyydestä ja uudelleentyöllistymisestä. Aineistoa täydennetään myöhemmin uudelleentyöllistymistä ja toimittajan ammatti-identiteetin kokemista sekä työn muutosta käsittelevillä syventävillä teemahaastatteluilla ja muistelumenetelmällä. Aineiston avulla selvitetään 1) millaisia ovat journalistien uudet työsuhteet ja miten niihin on päädytty, 2) miten journalistien työnkuva, tehtävät ja tekemisen tapa ovat muuttuneet irtisanomisten aikakaudella ja 3) mitä meneillään oleva media-alan muutos merkitsee journalismille professiona ja työhön liittyvien kriteerien näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on pohtia niitä empiirisiä ja teoreettisia johtopäätöksiä, joita tutkimus journalistien uudelleentyöllistymisestä tarjoaa tietotyön muutoksia ja ammatti-identiteetin murrosta käsittelevälle työelämän tutkimukselle.Median ja viestinnän tutkimuspäivien esitelmässämme käsitellään yllä mainitun puhelinkyselyaineiston alustavia tuloksia koskien kyselyyn vastanneiden toimittajien työuraa, työttömyyttä ja uudelleentyöllistymistä. Tulokset antavat osviittaa muun muassa irtisanomisprosessin aikana ja sen jälkeen eri tahoilta saadusta tuesta, journalistien työllistymisestä ja heidän omista työllistymisstrategioistaan sekä toimittajien pohdiskeluista oman työuran mahdollisuuksista joko journalismin parissa tai mahdollisesti muilla aloilla.
  Aikajakso8 huhtik. 2016
  Tapahtuman otsikkoMedian ja viestinnän tutkimuksen päivät
  Tapahtuman tyyppiOther
  Tunnustuksen arvoNational