Opinnäytetöiden ohjaus, Lääketieteen lisensiaatin opinnäytetyö: Alaniiniaminotransferaasimääritys lasten rasvamaksan seulonnassa ja diagnosoinnissa: optimaalisten seulontarajojen merkitys ja suomalaisten viiterajojen luonti

Aktiviteetti: Lääketieteen lisensiaattitutkielman tekijän ohjaaja

Description

Ohjaaja Linnea Aitokari
Vastaava ohjaaja Kalle Kurppa
Aikajakso20202 helmik. 2023
Tutkittava
Tunnustuksen arvoNational