Opinnäytetöiden ohjaus, Lääketieteen lisensiaatin opinnäytetyö: Näkökulmia seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin postmodernissa yhteiskun-nassa. Suomen ja Englannin seksuaalikasvatus opetusta ohjaavissa teks-teissä.

Aktiviteetti: Lääketieteen lisensiaattitutkielman tekijän ohjaaja

Description

Vastaava ohjaaja
Aikajakso20192020
Tutkimuksen ajankohta
  • Tampereen yliopisto
Tunnustuksen arvoNational