Opinnäytetöiden ohjaus, Pro gradu -tutkielma: Hyvä radioääni ja -puhe. Uutisluennan akustinen ja perkeptuaalinen analyysi

  Aktiviteetti: Maisteriopiskelijoiden ohjaaminen

  Description

  Vastaava ohjaaja
  Aikajakso20082010
  Tutkimuksen ajankohta
  • Tampereen yliopisto
  Tunnustuksen arvoNational