Opinnäytetöiden ohjaus, Pro gradu -tutkielma: Palautteen antaminen kehityskeskustelussa. Keskustelunanalyyttinen tutkimus esimiehen ja alaisen välisestä palautevuorovaikutuksesta.

  Aktiviteetti: Maisteriopiskelijoiden ohjaaminen

  Description

  Vastaava ohjaaja
  Aikajakso20072009
  Tutkimuksen ajankohta
  • Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  Tunnustuksen arvoNational