Opinnäytetöiden ohjaus, Pro gradu -tutkielma: Vapaata ääntä etsimässä. Linklater-äänikoulutuksen vaikutukset puheäänen perkeptuaalisiin ja akustisiin piirteisiin

  Aktiviteetti: Maisteriopiskelijoiden ohjaaminen

  Description

  Vastaava ohjaaja
  Aikajakso20112017
  Tutkimuksen ajankohta
  • Tampereen yliopisto
  Tunnustuksen arvoNational