Opinnäytetyön ohjaus, Pro gradu -tutkielma: Alkoholin ongelmakäytön vuoksi ikäerityiseen päihdekuntoutukseen osallistuneiden henkilöiden terveyspalvelujen käyttö

Aktiviteetti: Maisteriopiskelijoiden ohjaaminen

Description

Opiskelija Saija Jaatinen
Aikajakso6 helmik. 20189 elok. 2022