Osallisuustyön praksis

Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

Description

Marja Hekkala, Tampereen yliopisto; Anna-Maria Isola, THL; Iida Makkonen, Sanna Saarinen ja Katja Saraketo, Porin Sininauha ry
Osallisuuden edistäminen on sosiaalihuoltolain ja sosiaalialan ammattihenkilölain yksi tärkeimmistä päämääristä. Työtä, jossa varmistetaan ihmisten käytettävissä olevia resursseja, tarjotaan osallistumismahdollisuuksia tai poistetaan erilaisia osallistumisen esteitä, on 2010-luvulta alkaen kutsuttu
osallisuustyöksi. Osallisuustyö on eriarvoisuuden torjumisen ja osallisuuden edistämisen kaksoistehtävä, joiden yhteinen tavoite on edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta.

Laki rakenteellisesta sosiaalityöstä korostaa tiedon merkitystä osallisuutta edistävässä työssä. Tieto syntyykin tietyissä olosuhteissa ja tiettyjä tarpeita varten. Tarkastelemme tässä kanssatutkimuksessa osallisuustyötä tiedonmuodostuksena, jossa erilaisissa asemassa olevien ihmisten tiedot kohtaavat ja yhteinen toiminta synnyttää kaikille uutta tietoa.

Tutkimuskohteenamme on kaikille avoimessa olohuoneessa, Lissu
Social Clubissa, tapahtuva osallisuustyö. Olohuoneessa voi oleskella päihteettömänä tai päihtyneenä. Aineistomme (Lissun hankerahoitushakemus, työntekijöiden (2 hlöä) ja tutkijan päiväkirjat) introspektiivisellä tarkastelulla tavoittelemme ymmärrystä tiedon merkityksistä osallisuustyössä.

Tulostemme mukaan tieto liikuttelee ihmisten toimijuutta: se saa aloittamaan uusia projekteja, liittymään toisten projekteihin, ohittamaan ne tai jopa vastustamaan niitä. Osallisuustyön projekteissa ihmisten toimijuusroolit vaihtelevat. Lissu on esimerkki projektista, joka käynnistynyt kohderyhmän ihmisten toiveina esittämistä tiedoista, joita tukemaan taustaorganisaatio on kerännyt sidosryhmältä tietoa, ja jonka argumentoinnista hankehakemuksessa rahoittaja on lopulta vakuuttunut. Toimintaympäristönä inhimillisten,
mahdollisesti pitkittyneiden kriisien ja auttamisjärjestelmän yhteinen maaperä on luonteeltaan monimutkainen vallan ja toiminnan kudelma, suhdeketjujen verkosto, jossa pienemmät ja isommat osallisuustyön projektit ovat rinnakkain käynnissä.

Osallisuustyössä tieto on ihmiselle instrumentti, joka suuntaa hänen suhdettaan maailmaan. Tuossa suhteessa tieto ja siitä tietoiseksi tuleminen rohkaisevat ihmistä toimintaan. Toiminnan havainnointi kerryttää uutta tietoa, jonka kriittinen tarkastelu tuottaa jälleen uudenlaista toimintaa. Uusi tieto siis muodostuu käytännön työn läpi, ja edelleen muokkaa osallisuustyön käytäntöjä. Osallisuustyö jäsentyy sykliseksi tiedonmuodostamiseksi, jaetussa puheavaruudessa toimivaksi ja maailmaa muuttavaksi praksikseksi.
Aikajakso23 maalisk. 2023
Tapahtuman otsikkoSosiologipäivät: Tieto ja epäilys
Tapahtuman tyyppiConference
SijaintiTampere, SuomiNäytä kartalla
Tunnustuksen arvoNational