Pikkulotta- ja Lottatyttö-lehtien sarjakuvat informaation, ihanteiden ja arvojen välittäjinä

Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

Description

Lottajärjestö julkaisi ennen sotia ja sotien jälkeen Pikkulotta-lehteä (1938–1944, vuodesta 1943 alkaen Lottatyttö-nimellä), joka oli tarkoitettu järjestön nuorille jäsenille. Esitelmässä tarkastellaan, millaisina lehdissä julkaistut sarjakuvat kuvaavat tyttöjen elämää ja miten ne hyödyntävät sarjakuvan kerronta- ja ilmaisukeinoja sekä eri sarjakuvagenreihin liittyviä konventioita.

Lottajärjestö oli naisten vapaaehtoinen, aseeton maanpuolustusjärjestö, jonka juuret olivat suojeluskuntien toimintaa tukevassa työssä. Järjestön nuoria, 8–16-vuotiaita jäseniä kutsuttiin pikkulotiksi ja lottatytöiksi, joille opetettiin järjestön keskeisiä arvoja ympäri Suomen toimivissa tyttöosastoissa. Pikkulotta-lehti oli heille tarkoitettu julkaisu, joka pyrki opastamaan nuoria tyttöjä omaksumaan järjestön keskeisen arvopohjan eli kristinuskon, kodin ja isänmaan. Lehdessä julkaistiin pikkulottien ja vanhempien lottien kirjoittamia tekstejä, kuten runoja, novelleja ja raportteja tapahtumista, mutta miltei joka numerossa myös sarjakuvia. Sarjakuvien päähenkilöt olivat lukijoiden tavoin pikkulottia, joiden arkea sarjakuvissa kuvattiin.

Lehtien sarjakuvat ymmärretään esitelmässä didaktisina, sekä käytännön informaatiota että järjestön ideologiaa välittämään pyrkivinä välineinä. Tarkoitukseni on tunnistaa sarjakuvissa käytettyjä lukijoihin vetoamisen keinoja ja tutkia, miten sarjakuvissa muodostuva kuvan ja sanan vuorovaikutus rakentaa tyttöpäähenkilöiden toimijuutta.

Esitän, että Pikkulotta- ja Lottatyttö -lehtien sarjakuvien didaktisuus nojaa positiivisen esimerkin voimaan. Tyttöpäähenkilöt näyttäytyvät järjestön ihanteiden ruumiillistumina, eli rohkeina, ahkerina ja kuuliaina. Sarjakuvien kautta lukijoille annetaan mallia siitä, miten tulee toimia pelottavissa tilanteissa, kuten vaikkapa ilmahälytyksen sattuessa tai millä tavoin voi parhaiten auttaa kotirintaman työtehtävissä. Toisaalta sarjakuvat kuvaavat myös sotiin liittyvää surua ja menetystä.
Aikajakso5 toukok. 2023
Tapahtuman otsikkoKirjallisuudentutkimuksen päivät 2023: Kokemus
Tapahtuman tyyppiConference
Tunnustuksen arvoNational

Country of activity

  • Suomi