Presentation

  Aktiviteetti: Julkinen esitelmä

  Description

  Suomen normaalikoulujen opettajien täydennyskoulutuspäivät Jyväskylän yliopistossa. Esittelin väitöskirjani laadullisen aineiston keruun, narratiivisen ja narratiivien analyysimenetelmät, tulokset sekä johtopäätökset, joita opettajat ja opettajankouluttajat pystyvät soveltamaan omaan työhönsä. Aiheena tutkivan oppimisen edut ja haittapuolet sisältöoppimisen ja ajattelun- sekä yhteistyötaitojen kehittymisen kannalta yläkoulun maantieteen kurssilla, oppijan näkökulmasta. / Johtopäätökset sisälsivät opettajille ja opettajien kouluttajille suunnattuja ehdotuksia tutkivan oppimisen menetelmän ongelmakohtien havaitsemiseen ja pedagogisten käytänteiden parantamiseen.
  Aikajakso31 elok. 2016
  PidettyJyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos sekä normaalikoulu.
  Tunnustuksen arvoNational