SoteDialogit muutoksessa - Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus, ESR/STM-kehittämishanke

Aktiviteetti: Konsultointi

Description

SoteDialogit-hankkeen tavoitteena on turvata hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla, niiden toimintaympäristöissä ja työssä tarvittava osaaminen, korkea työn laatu, asiakaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä organisaatioiden ja ammattilaisten uudistuminen.

Hankkeessa keskitytään kehittämään sote-organisaatioissa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista, erityisesti työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtamisen osalta, paikantamaan hankkeeseen osallistuvien sote-organisaatioiden erilaisia kehittämistarpeita ja etsimään ratkaisuja kehittämistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla.

Hankkeen tavoitteiden toteutumisen myötä on mahdollista saada aikaan laajaa tuloksellisuutta, parantunutta työelämän laatua ja arkisia innovaatioita.

SoteDialogit hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Kehittämistä tehdään yhdessä vanhuspalveluiden, lastensuojelun sekä ennalta ehkäisevien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työpaikkojen henkilöstön kanssa. Kullakin toteuttajalla on omat kehittämisen vastuuorganisaatiot eli pilotit.

Tavoitteet
- Kehitetään dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti osallistuvien organisaatioiden henkilöstön osaamista, rakenteita, työtä, palveluita, palveluiden tuottamisen tapaa ja palvelukulttuuria
- Tuetaan, harjaannutetaan ja vahvistetaan osaavaa, dialogista, tuloksellista ja vaikuttavaa työhyvinvoinnin johtamista ja johtamisosaamista
- Vahvistetaan työntekijöiden ja esimiesten yliammatillisia taitoja ja metaosaamista, joita ovat mm. dialoginen toimintatapa, reflektiivinen työote sekä muutos- ja uudistumiskyky
- Tuetaan henkilöstön, työyhteisöjen ja tiimien dialogista toimintatapaa ja toimintakulttuuria, jolla mahdollistetaan asiakkaiden dialoginen, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen ja vuorovaikutus
- Ennaltaehkäistään psykososiaalisia riskejä

Kehittämistapa on tutkimusavusteinen, yhteistoiminnallinen ja dialoginen. Organisationaalista oppimista ja uudistumista edistetään käyttämällä luovuutta ja innovointia aktivoivia osallistavia ja dialogisia menetelmiä ja työkaluja.

Osahankkeiden kehittämistyön vaiheet, toteutustavat ja menetelmät vaihtelevat toteuttajittain. Kaikille hankkeeseen osallistuville työpaikoille tehdään työhyvinvoinnin tilaa mittaava kysely hankkeen alussa ja lopussa.
Aikajakso2 tammik. 201930 jouluk. 2022
PidettyYhteiskuntatutkimus
Tunnustuksen arvoNational