Sukupuolentutkimuksen päivät/Gender Studies Conference

  • Satu Lidman (Puheenjohtaja)
  • Husso, M. (Puheenjohtaja)
  • Helena Päivinen (Puheenjohtaja)

Aktiviteetti: Workshopin tai sessionin puheenjohtajana toimiminen

Description

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa: kouluammattilaiset uusia tulevaisuuksia luomassa

Merkittävä määrä lapsista ja nuorista altistuu sukupuolistuneen väkivallan ja häirinnän eri muodoille kotona ja koulussa. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on pysynyt pitkään piilossa ja poissa julkisesta, poliittisesta, lainsäädännöllisestä ja kasvatuksellisesta keskustelusta. Tarve väkivaltaan puuttumiselle on kuitenkin lisääntyvä, väkivallan tullessa enemmän esiin yleisen keskustelukulttuurin avautumisen kautta. Tähän tarpeeseen vastaaminen vaatii lapsia ja nuoria kohtaavilta aikuisilta ymmärrystä sukupuolistuneesta väkivallasta ilmiönä ja taitoa siihen puuttumiseen.Tässä työryhmässä keskitytään sukupuolistuneen väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin ja affektiivisiin käytäntöihin koulukontekstissa. Sukupuolistuneella väkivallalla tarkoitamme vahingoittavaa vallankäyttöä, ahdistelua, häirintää, syrjintää, verkkoympäristössä tapahtuvaa väkivaltaa ja häirintää sekä henkistä ja fyysistä väkivaltaa, joka kytkeytyy seksuaalioikeuksiin ja/tai sukupuoleen. Erityisesti ollaan kiinnostuneita opettajien ja muiden kouluissa työskentelevien ammattilaisten valmiuksista ja välineistä sukupuolistuneen väkivallan havaitsemiseen ja siihen puuttumiseen.Työryhmässä tutkitaan esteitä ja mahdollisuuksia, sekä etsitään keinoja ja väyliä vahvistaa opettajien ja muun kouluhenkilökunnan valmiuksia toimia sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja näin olla mukana rakentamassa turvallista ja tasavertaista tulevaisuutta lapsille ja nuorille. 
Aikajakso13 marrask. 2020
Tapahtuman tyyppiConference
Tunnustuksen arvoNational