Toistoa vai lisämerkityksiä? Sanallinen kerronta 1900-luvun alun suomalaisessa sarjakuvassa

  • Leena Romu (Speaker)

Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

Description

Henkilöiden repliikkien ilmaisemista puhekuplien avulla pidetään yleensä yhtenä sarjakuvakerronnan ominaispiirteenä. Varhaisessa suomalaisessa sarjakuvakerronnassa tyypillisempää oli kuitenkin käyttää kuvien alle sijoitettua kertovaa tekstiä eurooppalaisen kuvakertomusperinteen mukaisesti. Puhekuplien käyttö yleistyi suomalaisessa sarjakuvassa 1930-luvulla, kun yhdysvaltalaisen sarjakuvan muotokieli puhekuplineen alkoi vallata sijaa.

Esitelmässä pohditaan esimerkkien avulla, millaisia kerronnallisia funktioita sanallisella kerronnalla oli suomalaisessa sarjakuvassa ennen puhekuplien yleistymistä. Millainen suhde kuvan ja sanan välittämän informaation välille muodostui? Toistiko sanallinen kerronta kuvien sisältöä vai toiko se kuviin lisäinformaatiota? Entä olivatko kuvat lähinnä vain kuvittamassa sanallisesti kerrottua vai muodostuiko niiden ansiosta kertomukseen lisämerkityksiä? Millaisia asenteellisia tai tiedollisia näkökulmia sarjakuvien sanallisesta kerronnasta voidaan tunnistaa suhteessa kuvallisesti esitettyyn, ja miten ne vaikuttivat kertomuksen kokonaismerkityksen muodostumiseen?

Esitelmä liittyy tammikuussa 2022 käynnistyneeseen tutkimushankkeeseen “Suomen kirjallisuuden historiallinen poetiikka” (Tampereen yliopisto, Koneen säätiö), jonka osana tutkitaan suomalaisen sarjakuvan kerronta- ja ilmaisukeinojen kehitystä.

Esitelmä keskittyy esittelemään alustavia löydöksiä erilaisista kuvan ja sanan yhdistämisen tavoista, mutta siinä myös reflektoidaan, miten varhaisen sarjakuvan tapa yhdistää kuvaa ja sanaa tulisi ottaa huomioon määriteltäessä sarjakuvan ominaispiirteitä. Sen sijaan, että sarjakuva käsitettäisiin ajallisesti ja kulttuurisesti irralliseksi kertomusmuodoksi tai välineeksi, esitelmä ehdottaa lähtökohdaksi ymmärrystä sarjakuvakerronnasta historiallisesti ja kulttuurisesti muuttuvana. Tämä tarkoittaa sitä, että myös käsityksissä siitä, mikä on sarjakuvakerronnalle ominaista tai tyypillistä, tulee ottaa huomioon sarjakuvien historiallinen ja kulttuurinen konteksti.
Aikajakso12 toukok. 2022
Tapahtuman otsikkoKirjallisuudentutkimuksen päivät 2022: Kirjallisuudentutkimuksen merkitykset
Tapahtuman tyyppiConference
SijaintiTampere, SuomiNäytä kartalla
Tunnustuksen arvoNational

Country of activity

  • Suomi

Nature of activity

  • Tutkimuksellinen