Kulttuuriala koronapandemian aikaan -kirjoitusaineisto 2020

Tietoaineisto

Kuvaus

Aineisto koostuu kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kirjoituksista liittyen heidän kokemuksiinsa korona-ajasta. Pandemian aikana monilta kulttuurialan työntekijöiltä työt vähenivät tai loppuivat kokonaan. Kirjoituskutsulla pyrittiin keräämään kirjoituksia selviämisestä poikkeuksellisena pandemia-aikana. Aineistonkeruu ajoittui koronapandemian ensimmäiseen aaltoon ja sen jälkeisiin kuukausiin. Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin apukysymysten avulla kirjoittamaan esimerkiksi siitä, miten epidemiaan liittyvä poikkeustilanne vaikutti työn suunnittelemiseen, työtehtäviin ja työhön käytettävään aikaan. Lisäksi pyydettiin kirjoittamaan siitä, millaista tukea vastaaja sai työpaikallaan tai työhön liittyvässä yhteisössään ja verkostossaan. Vastaajilta kysyttiin myös muun muassa heidän työhön liittämistä merkityksistä sekä tulevaisuudennäkymistä. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikää, työskentelyalaa sekä työtilannetta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.
Koska saatavilla12 toukok. 2023
Ajallinen kattavuusmaalisk. 2020 - elok. 2020
Tietojen luontipäivämäärä15 huhtik. 2020 - 31 elok. 2020

Field of science, Statistics Finland

  • 520 Muut yhteiskuntatieteet
  • 512 Liiketaloustiede
  • 6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet

Siteeraa tätä