Energia- ja biojalostus

Laitteistot/tilat: Facility

Laitteiden yksityiskohdat

Kuvaus

Energia- ja biojalostustutkimusinfrastuktuurissa tutkitaan polttoaineiden ja syötteiden termistä konversiota. Näitä ovat esimerkiksi pyrolyysi, kaasutus, poltto, nesteytys ja katalyyttinen pyrolyysi. Konversiotekniikoilla erilaiset biomassat ja jäteraaka-aineet voidaan muuntaa korkean jalostusarvon energiatuotteiksi.

Lisää tietoa tutkimusinfrastruktuurista löytyy verkkosivustolta.

Sormenjälki

Tutustu tutkimusalueisiin, joilla tätä laitetta on käytetty. Nämä merkinnät luodaan niihin liittyvien tuotosten perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.