Mikro- ja nanovalmistus

Laitteistot/tilat: Facility

Laitteiden yksityiskohdat

Kuvaus

Ympäristö mahdollistaa erilaisten mikro- ja nanokokoluokan rakenteiden valmistamisen ja karakterisoimisen sekä erilaisten pinnoitusprosessien tekemisen. Ympäristöä voidaan käyttää monen eri sovelluksen tarpeisiin. Tärkeimpinä alueina ovat tällä hetkellä fotoniikka ja biolääketiede. Fotoniikan tutkimuksessa ympäristöä käytetään erilaisten valonlähteiden, aurinkokennojen sekä plasmoniikan ja nanofotoniikan erikoisnäytteiden valmistamiseen. Biolääketieteen tekniikan puolella taas tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi mikroanturiprototyypit ja mikrofluidistiikan komponentit. Näytevalmistuksen lisäksi infrakokonaisuus sallii erilaisten optisten, sähköisten, termisten ja mekaanisten rajapintojen valmistuksen näytteisiin.

Ympäristö on avoin kaikille käyttäjille yliopistolta tai sen ulkopuolelta koulutuksen ja tarveharkinnan jälkeen. Ympäristö tai yliopisto voi joissain tapauksissa tarjota infraan liittyviä tutkimus- tai valmistuspalveluita. Tarkempaa tietoa ympäristöstä ja sen mahdollisuuksista voi kysyä Jukka Viheriälältä.

Lisää tietoa tutkimusinfrastruktuurista löytyy verkkosivustolta.

Sormenjälki

Tutustu tutkimusalueisiin, joilla tätä laitetta on käytetty. Nämä merkinnät luodaan niihin liittyvien tuotosten perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.