Tribologia- ja kulumistutkimus

Laitteistot/tilat: Facility

Laitteiden yksityiskohdat

Kuvaus

Tribologia- ja kulumistutkimuslaitteistot soveltuvat tribologisten koneenosien ja kitkallisten liitosten mitoitukseen, kestoiän arviointiin ja energiatehokkuuden määritykseen sekä raskaan abrasiivisen, iskevän kulumisen ja slurry-eroosion tutkimukseen. Keskeisiä sovelluskohteita ovat laakerit, hammaspyörät ja liitosten kitkaväsyminen sekä haastavat kulumisolosuhteet mm. kaivoksissa, mineraalien prosessoinnissa ja paperikoneissa. Työmenetelminä ovat erilaisten kosketusilmiöiden numeerinen mallinnus ja koetoiminta, joka sisältää myös koneiden käynnin monitoroinnin ja diagnostiikan.

Lisää tietoa tutkimusinfrastruktuurista löytyy verkkosivustolta.

Tutkimusalat

  • TN Mining engineering. Metallurgy
  • TJ Mechanical engineering and machinery
  • tribologia
  • kuluminen
  • abraasio
  • eroosio
  • fretting
Laitteisiin liittyvä valokuva - materiaalioppi_061120_JR_074_fretting.jpg
Laitteisiin liittyvä valokuva - materiaalioppi_061120_JR_067_MTM.jpg
Laitteisiin liittyvä valokuva - materiaalioppi_061120_JR_071.jpg
Laitteisiin liittyvä valokuva - materiaalioppi_061120_JR_104_Slurry_pot.jpg
Laitteisiin liittyvä valokuva - materiaalioppi_061120_JR_102_Imppu_ja_Kati.jpg
Laitteisiin liittyvä valokuva - Leukamurskainlaite_pieni.jpg

Sormenjälki

Tutustu tutkimusalueisiin, joilla tätä laitetta on käytetty. Nämä merkinnät luodaan niihin liittyvien tuotosten perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.