20112023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Profiilitiedot

Toimin tenure track -professorina Tampereen yliopiston bio-ja kiertotalouden tutkimusryhmässä, jonka tutkimus painottuu kiertotalouden innovaatioihin. Kehitämme vähähiilistä jätteenkäsittelyteknologiaa ja hiilineutraaleja ratkaisuja monitieteellisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuskohteitamme ovat muun muassa ympäristö- ja energiatekniikka, termokemialliset ja fysikaaliskemialliset prosessit, kemiallinen reaktiotekniikka, materiaalikehitys ja sovellettu katalyysi.  

Tutkin prosesseja, tekniikoita ja katalyyttejä energian tuotantoon ja ravinteiden kierrättämiseen jätevedestä, kiinteän yhdyskuntajätteen kestävää käsittelyä, biomassan jalostamista sekä arvokkaiden alkuaineiden talteenottoa ns. hyperakkumulaattoreista. Teen perustutkimusta ja kehitän teollisia sovelluksia ja innovaatioita. Tutkimukseni tuloksena on syntynyt innovaatioita, joiden avulla jäteveden käsittelyprosesseja on kehitetty muun muassa puhtaamman energiatuotannon, ravinteiden (kuten typen ja fosforin) talteenoton ja raskasmetallien stabiloinnin alueilla. Saimme tutkimustyöstämme tunnustuksena Applied Energy Award -palkinnon vuonna 2015, ja aihetta käsittelevä tutkimusjulkaisumme on sittemmin päässyt ESIn viitatuimimpien artikkeleiden listalle joka vuosi. 

Tutkimuskohteet

 • Kiinteän yhdyskuntajätteen käsittely 
 • Resurssien talteenotto jätevirroista
 • Jäteveden ja biomassan hyödyntäminen uusiutuvan energian tuotannossa 

Asiantuntemus YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta köyhyyden poistamiseksi, planeetan suojelemiseksi ja vaurauden takaamiseksi kaikille. Tämän henkilön työ edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 2 – Ei nälkää
 • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
 • SDG 6 – Puhdas vesi ja puhtaanapito
 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
 • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
 • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
 • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto
 • SDG 13 – Ilmastotoimet

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., ympäristötekniikka, Nanyang Technological University, Singapore

Tutkimusalat

 • TD Environmental technology. Sanitary engineering
 • TP Chemical technology

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Chao He on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön teoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
 • 1 Samanlaiset profiilit

Yhteistyöt ja huippututkimusalueet viimeisiltä viideltä vuodelta

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai