Valokuva Kaarina Marjanen

Kaarina Marjanen

FT, musiikkikasvatus

1983 …2022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Profiilitiedot

Kaarina Marjanen väitteli Jyväskylän yliopiston musiikin laitokselle (2009) aiheenaan pre- ja postnaataali musiikkikasvatus ja sen yhteydet varhaiseen äiti-vauva vuorovaikutukseen. Hän on aiemmilta koulutuksiltaan lastentarhanpettaja (1983), musiikkileikkikoulunopettaja (1995) ja musiikin aineenopettaja (1999). Kaarina on lisäksi tarkastellut lisensiaatintutkimuksessaan (2005) musiikkipedogikoulutuksen (AMK) työelämävastaavuutta, erityisesti varhaisiän musiikinopettajien koulutusohjelman näkökulmista.

Kaarina on työskennellyt monissa suomalaisissa korkeakouluissa, erilaisissa koulutusohjelmissa ja tehtävissä. Hän on aktiivinen verkostoissa toimija, ja konferenssiosallistuja. Viimeisten vuosien aikana hän on kehittänyt Moniaistinen musiikki-design -mallin (MMD), jossa selitetään musiikkia osana ihmisyyttä ja koulutuksen ytimenä.

Kaarinan intresseissä ovat

 • Musiikki osana taito- ja taideaineita, ja niiden integroiminen varhaiskasvatuksen - ja luokanopettajan koulutukseen.
 • Musiikin pedagogiikka
 • musiikki opetussuunnitelmissa
 • luova musiikillinen toiminta.

Kielitaito

suomi (äidinkieli), englanti (vahva), ruotsi (hyvä), ranska ja saksa (perusteet)

Tutkimuskohteet

Musiikki prenataaleista ja varhaisista postnataalisista kokemuksista selittyen:

 • Musiikki oppimisen keskiössä ja hyvinvoinnin rakenteina: musiikki, kieli &  kulttuuri, musiikki koulutuksessa ja yhteiskunnassa
 • Äänimaailmat varhaisessa oppimisessa sekä vuorovaikutuksessa / musiikin integroiminen opettajan työhön
 • Musiikin oppimisympäristöt ja menetelmät, musiikilliset pedagogiikat ja innovaatiot
 • Esteettiset kokemukset ja niiden merkitys tutkimuksessa/niiden tutkiminen 
 • Musiikki- ja taideintegraatio ammatillisen kasvun tukena
 • Musiikki varhaiskasvatuksessa

Asiantuntemus YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta köyhyyden poistamiseksi, planeetan suojelemiseksi ja vaurauden takaamiseksi kaikille. Tämän henkilön työ edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 4 – Laadukas koulutus

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatust. toht., kasvatustiede, Napasointu. Pre- ja postnataalin musiikkikasvatuksen ja varhaisen äiti-vauva -vuorovaikutuksen yhteydet., University of Jyväskylä

Myöntöpäivä: 30 jouluk. 2009

Kasvatust. lis., kasvatustiede, Musiikkileikkikoulunopettaja, varhaismusiikkikasvatuksen ekspertti: työelämä haasteena koulutukselle, esimerkkitapauksena Jyväskylän ammattikorkeakoulu. , University of Jyväskylä

Myöntöpäivä: 14 kesäk. 2005

Kasvatust. maist., musiikinopettaja, Musiikinopettajana yliopistojen varhaiskasvatuksen yksiköissä ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan linjoilla

Myöntöpäivä: 27 tammik. 1999

Musiikkileikkikoulun opettaja, Keski-Suomen konservatorio

Myöntöpäivä: 31 toukok. 1995

Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja, Kasvuympäristön vaikutus lapsen luovuuteen. , Jyväskylän lastentarhanopettajaopisto

Myöntöpäivä: 31 toukok. 1983

Asemat yliopiston ulkopuolella

Dosentti, musiikkikasvatus, Faculty of Humanities, University of Jyväskylä

23 helmik. 2022 → …

Tutkimusalat

 • M Music
 • MT Musical instruction and study
 • L Education (General)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Kaarina Marjanen on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön teoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
 • 1 Samanlaiset profiilit

Yhteistyöt ja huippututkimusalueet viimeisiltä viideltä vuodelta

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai