Ei valokuvaa Tuuli Innola
20202024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Kielitaito

Olen väitöskirjatutkija Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Tutkimukseni käsittelee monimuotoisia kumppanuuksia. Miten kumppanuudet muodostuvat ja miten niitä eletään silloin, kun ne eivät sovi vallitseviin parisuhde- ja perhemalleihin? Tutkimus tuottaa uutta tietoa yksilöille merkityksellisistä elämän jakamisen tavoista haastaen normatiivisia parisuhdekäsityksiä ja aiempaa läheissuhdetutkimuksen ihmiskeskeisyyttä. Kumppanuuden tutkimukseni kytkeytyy laajempien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten valta-asetelmien tarkasteluun ja yhdistää intiimiyden ja läheissuhteiden tutkimusta ajankohtaisiin uusmaterialistisiin ja posthumanistisiin teorioihin. Tutkimukseni laajentaa aikaisempaa läheissuhdetutkimusta ensinnäkin siten, että se ottaa huomioon aikaisemmin tutkimuksen ulkopuolelle jääneitä kumppanuuksia. Toiseksi tutkimukseni syventää kumppanuuden tarkastelua myös teoreettisesti. Tutkin affektiivisuuden käsitteen kautta, miten kumppanuus muotoutuu arkisissa sosiaalisissa ja materiaalisissa käytännöissä ja tunteissa, ja miten tämä prosessi luo yksilöille erilaisia toiminnan mahdollisuuksia. Tarkastelen myös, miten kumppanuudessa voi muotoutua yksilöä rajoittavia tai haavoittavia kokemuksia.

Tutkimuspaikkani on kansainvälisesti tunnistettu Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen yhteisö. Ohjaajani ovat dosentit Marja Vehviläinen ja Marjo Kolehmainen. Olen Vehviläisen organisoiman posthumanistiseen tutkimukseen keskittyvän Luontokulttuurit-lukupiirin jäsen ja kuulun myös Kolehmaisen koordinoimaan kansainväliseen verkostoon The Research Network of Singlehood Studies. Olen toiminut tutkimusavustajana, tiedekuntani harjoittelijana sekä kansainvälisten akateemisten tapahtumien organisoijana. Kesällä 2020 järjestin väitöstutkimukseni aiheeseen liittyvän kansainvälisen online-seminaarin Singlehood and Companionship: Challenges and Opportunities for New Frameworks, jonka rahoitti Nordic Summer University. Vuonna 2019 valmistunut pro gradu -työni palkittiin sekä Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan että Suomen sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinnoilla.

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Tuuli Innola on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön teoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
  • 1 Samanlaiset profiilit