Asiantuntijalausunto: Arkkitehti Reetta Amperin lisensiaattitutkimuksen "Rakennus koneena.Suomalaisten panimorakennusten arkkitehtuurin historiaa ja uudelleenkäyttöratkaisuja"

    Palkinto: Muu asiantuntijatehtävä tai ansio

    Myöntävät organisaatiotTeknillinen korkeakoulu