An approach for the assessment of safety risks in automated mobile work-machine systems

Julkaisun otsikon käännös: An approach for the assessment of safety risks in automated mobile work-machine systems

Risto Tiusanen

  Tutkimustuotos: Doctoral thesisMonograph

  198 Lataukset (Pure)

  Abstrakti

  Työkoneita käytetään laajalti eri teollisuudenaloilla ja hyvin erilaisissa teollisissa ympäristöissä. Työn tuottavuutta ja kustannustehokkuutta pyritään parantamaan nostamalla työkoneiden automaatiotasoa ja automatisoimalla työprosessien ohjausta. Muutos manuaalisesti ohjatuista työkoneista kohti automatisoituja työkonejärjestelmiä siirtää koneiden turvallisuustarkastelun uudelle järjestelmäturvallisuustasolle. Turvallisuuden näkökulmasta huolta tässä muutoksessa aiheuttavat erityisesti uudenlaiset automatisointiin liittyvät uhat ja mahdolliset odottamattomat vaaratilanteet. Huolimatta turvallisuussuunnittelun laaja-alaisesta kansainvälisestä standardointityöstä vielä toistaiseksi ei ole käytettävissä turvallisuussuunnittelun tai riskien arvioinnin ohjeita kompleksisia automatisoituja työkonejärjestelmiä varten.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa uutta tietoa siitä, miten riskianalyysimenetelmiä nykymuodossaan tulisi käyttää järjestelmäturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja kuinka parantaa turvallisuussuunnittelun laatua ja tehokkuutta. Tutkimuksen keskeinen tavoite oli käytännöllinen järjestelmätason lähestymistapa automatisoitujen työkonejärjestelmien turvallisuusriskien arviointiin. Tutkimustyö on edennyt konstruktiivisen tutkimusotteen mukaisesti. Riskin arvioinnin lähestymistavan ja valittujen riskianalyysimenetelmien käyttökelpoisuutta on evaluoitu kvalitatiivisen tapaustutkimuksen menetelmin. Empiirinen tutkimusaineisto koostuu neljän case-projektin dokumentaatiosta, haastatteluista ja havainnoista.Tutkimuksen tuloksena syntyi uusi kolmitasoinen lähestymistapa turvallisuusriskien arviointiin. Tulokset osoittavat, että kolmitasoinen lähestymistapa soveltuu käytettäväksi automatisoitujen työkonejärjestelmien turvallisuusriskin arviointiin ja valitut menetelmät soveltuvat järjestelmätason vaaratekijöiden tunnistamiseen ja niiden analysointiin. Lähestymistapa ja menetelmät on otettu käyttöön soveltuvin osin case-yrityksissä. Kehitetty lähestymistapa yhdistää keskeisiä elementtejä järjestelmäturvallisuuden, koneturvallisuuden ja työturvallisuuden käytännöistä. Case-tutkimusten tulokset antavat uutta arvokasta tietoa siitä, kuinka riskin tunnistamisen ja arvioinnin menetelmiä käytettiin case-projekteissa kohdejärjestelmien eri elinkaaren vaiheissa. Tuloksia voivat hyödyntää liikkuvien työkoneiden valmistajat, järjestelmätoimittajat, konejärjestelmien loppukäyttäjät ja järjestelmäturvallisuuden asiantuntijat.
  Julkaisun otsikon käännösAn approach for the assessment of safety risks in automated mobile work-machine systems
  AlkuperäiskieliEnglanti
  JulkaisupaikkaEspoo
  KustantajaVTT
  Sivumäärä200
  ISBN (elektroninen)978-951-38-8173-3
  ISBN (painettu)978-951-38-8172-6
  TilaJulkaistu - 21 marrask. 2014
  OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

  Julkaisusarja

  NimiVTT Science
  KustantajaVTT
  Vuosikerta69
  ISSN (painettu)2242-119X
  ISSN (elektroninen)2242-1203

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'An approach for the assessment of safety risks in automated mobile work-machine systems'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä