Automaattiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin

  Tutkimustuotos: Tutkimusraportti

  Abstrakti

  Tieliikenteen automaatio on kehittynyt viime vuosina merkittävästi ja automaattiautojen odotetaan yleistyvän markkinoilla 2020-luvun alkupuolella. Liikenteen automaatio muuttaa myös liikennejärjestelmää ja liikennekäyttäytymistä. Automaattiautojen odotetaan lisäävän ihmisten liikkumista, muokkaavan tyypillisiä liikkumistottumuksia erilaisiksi ja tuovan liikennejärjestelmään merkittäviä hyötyjä muun muassa liikenneturvallisuuden ja liikenteen tehokkuuden parantuessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten robottiautot vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja miten valmiita ihmiset ovat ottamaan käyttöön automaattiautoja. Tutkimus koostui kirjallisuusselvityksestä, laajasta postikyselytutkimuksesta ja asiantuntijatyöpajasta, joiden avulla tutkimuskysymyksiin vastattiin.

  Kirjallisuudessa on arvioitu, että henkilökilometrien kokonaismäärä voi automaattiautojen seurauksena kasvaa jopa 10–40 % nykyisestä. 60 % kyselyn vastaajista uskoo myös liikkuvansa enemmän henkilöautolla, jos liikkuminen olisi nykyistä halvempaa. Myös asiantuntijatyöpajassa tunnistettiin, että liikenteen automaatio voi kasvattaa henkilökilometrien määrää, joskin samaan aikaan digitalisaation tuomat muutokset voivat vähentää liikkumisen tarvetta.

  Automaattiautojen vaikutukset kulkutapajakaumiin ovat vielä epäselviä. Useissa tutkimuksissa todetaan, että automaattiautot voivat kasvattaa henkilöautoilun kulkutapaosuutta jopa 10–30 %, mutta joidenkin tutkimusten mukaan liikenteen automatisoituminen voi vähentää henkilöautoilun kulkutapaosuutta. Kyselyn kulkutavan valintatehtävissä nykyiset joukkoliikenteen käyttäjät näkivät oman automaattiauton olevan omaa henkilöautoa mieluisampi vaihtoehto, joten autojen osuus voi kasvaa. Henkilöautoilun houkuttelevuuden kasvusta huolimatta asiantuntijat odottavat jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien kasvavan Suomessa tulevaisuudessa maankäytön ohjauksen, liikkumisen ohjauksen ja muuttuvien arvostusten myötä.

  Automaattiautojen myötä autojen yhteiskäyttöpalveluista on tehtävissä houkuttelevampi vaihtoehto autonomistukselle. Tutkimuksen mukaan noin 66 % suomalaisista ei koe tarvetta omistaa omaa automaattiautoa tulevaisuudessa, mikäli automaattitaksi olisi aina hyvin saatavilla ja automaattitaksien vuosikustannukset olisivat käyttäjälle itse omistettua autoa pienemmät. Myös asiantuntijat odottavat autonomistuksen pienentyvän ja autokannan muuttuvan hitaasti entistä enemmän yhteiskäyttöautojen suuntaan.

  Ihmisten suhtautumista robottiautoihin ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Tämän tutkimuksen tuloksena todettiin, että suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti automaattiautoihin. Automaattiautoille löytyy kuitenkin yhä myös joukko vastustajia, jotka eivät missään nimessä toivo automaattiautojen yleistyvän. Voidaan kuitenkin todeta, että suomalaiset ovat keskimäärin melko valmiita kokeilemaan ja käyttämään automaattiautoja, kunhan niiden turvallisuus ja luotettavuus pystytään takaamaan.
  Julkaisun otsikon käännösThe impact of automated vehicles on travel behaviour
  AlkuperäiskieliSuomi
  KustantajaLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi
  Sivumäärä135
  ISBN (elektroninen)978-952-311-243-8
  TilaJulkaistu - 5 tammik. 2018
  OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  Julkaisusarja

  NimiTrafin tutkimuksia
  KustantajaLiikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
  Numero1/2018
  ISSN (elektroninen)2342-0294

  Tutkimusalat

  • automaattiauto
  • robottiauto
  • kyselytutkimus
  • liikennekäyttäytyminen

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Automaattiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä