Construction Value Chains and Their Productivity Growth

Julkaisun otsikon käännös: Rakentamisen arvoketjut ja niiden tuottavuus

Tero Kuusi, Juha-Matti Junnonen, Martti Kulvik

Tutkimustuotos: Työpaperi

Abstrakti

Rakennusala on kärsinyt heikosta tuottavuuskasvusta viime vuosikymmeninä. Tässä tutkimuksessa pureudutaan tuottavuuden mittaamisen yhteen keskeiseen haasteeseen, eli tuotannon jakautumiseen monimutkaisiin arvoketjuihin. Erityisesti rakennusala on mittaamisen kannalta vaativa, sillä työmaalla tapahtuvassa rakentamisessa luodaan nykyisin vain murto-osa rakentamisen arvosta. Koska rakennusalalla on kansantaloudessa erittäin merkittävä rooli, on tärkeätä ymmärtää paremmin tuottavuuden heikon kehityksen ja arvoketjujen välisiä yhteyksiä.

Tarkastelemme tutkimuksessamme rakentamisen tuottavuutta mitaten ja vertaillen kahdentoista Euroopan maan rakentamisen arvoketjuja. Menetelmämme kykenee arvioimaan rakentamisen tuottavuuskehitystä aiempaa laajemmin, ottaen huomioon myös arvoketjussa tapahtuvat muutokset. Lähestymistapa on ainutlaatuinen, ja se avaa uusia näkökulmia sekä kotimaiseen arvonluontitarkasteluun että globaaliin kil- pailukykyvertailuun. Hyödynnämme tarkastelussa maailman panos-tuotos- ja EU KLEMS -tietokantoja.

Tutkimuksessa jaottelemme rakentamisessa syntyvän arvonlisän ja tuottavuuskasvun rakennusalalle ja muuhun arvoketjuun. Osoitamme, että perinteinen keskittyminen pelkkään rakennusalaan on ongelmallinen. Muussa arvoketjussa syntyy huomattava määrä rakentamiseen liittyvää arvonlisää, ja rakentamisen arvoketjujen tuottavuuden kasvu syntyy suurimmaksi osaksi juuri näissä muun kuin varsinaisen rakennusalan arvoketjun osissa.

Osoitamme myös, että rakentamiseen liittyvien patenttien ja arvoketjujen kokonaistuottavuuskehityksen välillä on vahva ja pitkävaikutteinen suhde. Rakennusalan tulevaisuuden kannalta mielenkiintoista on havaintomme, että arvoketjujen tuottavuuskehitys kärsii tehottomasta informaatioteknologian käytöstä – digiloikka saattaa johtaa tulevaisuuden rakennusalalla myös tuottavuusloikkaan!
Julkaisun otsikon käännösRakentamisen arvoketjut ja niiden tuottavuus
AlkuperäiskieliEnglanti
JulkaisupaikkaHelsinki
Sivumäärä24
Vuosikerta79
TilaJulkaistu - 23 huhtik. 2020
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiETLA Working Paper
ISSN (painettu)2323-2439

Tutkimusalat

  • Rakentaminen
  • Tuottavuus
  • Globaalit arvoketjut
  • Tuotannon organisointi
  • Toimialarakenne

Siteeraa tätä