Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning

Hanna Kinnari-Korpela

Tutkimustuotos: VäitöskirjaMonograph

2096 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda näkökulmia insinöörikoulutuksen matematiikan opetuksen kehittämiseen. Tutkimusprosessin aikana on tarkasteltu erityisesti kahta toisiinsa liittyvää näkökulmaa: mahdollisuuksia kehittää insinöörimatematiikan opettamista ja oppimista opetusteknologian avulla ja edistää opiskelijoiden aktiivista oppimista. Näihin näkökulmiin liittyen tutkimus tarkastelee esimerkiksi, miten insinööriopiskelijat kokevat opetusteknologian käytön, ja vaikuttaako se opiskelijoiden aktiivisuuteen tai oppimiseen. Tutkimuksen käytännön opetustyöhön liittyvänä tuloksena syntyy toteutuskelpoinen toimintamalli AMKtasoisen insinöörimatematiikan opetuksen järjestämiseksi. Työn teoreettinen kontribuutio koskee aktiivista oppimista tukevien elementtien sisällyttämistä toimintamalliin.

Tutkimus on toteutettu vuosina 2011-2017 Tampereen ammattikorkeakoulussa neljänä empiirisenä tutkimuksena. Lähestymistapana on käytetty design-tutkimusta, joka on pitänyt sisällään useita iteratiivisia syklejä toimivan toimintamallin löytämiseksi. Tutkimusprosessiin on sisältynyt 25 AMK-tasoista insinöörimatematiikan opintojaksototeutusta. Opetusteknologiat, joita tutkimuksessa pääosin hyödynnettiin, olivat lyhyet pedagogisesti käyttökelpoisiksi suunnitellut opetusvideot ja tietokoneavusteinen arviointi.

Neljän osatutkimuksen tulosten perusteella tutkimus on tuottanut ohjeita opetusteknologian hyödyntämisestä, opetuksen järjestämisestä ja opiskelijoiden aktivoimisesta samankaltaisessa matematiikan oppimisen kontekstissa. Tutkimuksen tulokset indikoivat, että opiskelijat kokivat lyhyet opetusvideot ja tietokoneavusteisen arvioinnin käyttökelpoisina ja mielekkäinä menetelminä. Opiskelijat käyttivät lyhyitä opetusvideoita erilaisissa oppimistilanteissa. Hyödyiksi koettiin mm. videoiden toistettavuus ja se, että omaan tahtiin videoita katsomalla oli enemmän aikaa ymmärtää ja oppia opetettuja asioita. Opiskelijat suorittivat myös ei-pakollisia automaattisesti arvioituja matematiikan verkkotehtäviä huomattavasti aktiivisemmin kuin mitä odotettiin.

Lyhyet opetusvideot ja automaattisesti arvioitavat matematiikan tehtävät tarjoavat opiskelijalle välitöntä palautetta oppimisprosessista. Tulokset indikoivatkin, että työssä hyödynnetyn opetusteknologian käyttäminen voi motivoida, aktivoida ja edistää oppimisen itsesäätelyä. Tutkimustulosten valossa kuitenkin oppimistehtävien palautusten määräajat ohjaavat opiskelijan aktiivisuutta, sillä opiskelijat opiskelevat lähellä tehtävien palautusten määräaikoja.

Kaiken kaikkiaan tämän väitöskirjan fokus on ollut hyödyntää digitalisaation tarjoamaa potentiaalia mutta myös edistää aktiivista oppimista. Keskellä vallallaan olevaa digitalisaation hypeä, molemmilla näistä on keskeinen rooli korkeakoulutuksessa. Tämän vuoksi tämä väitöskirja pureutuu aihepiireihin, jotka ovat esillä monissa korkeakouluissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University
Sivumäärä180
Vuosikerta38
ISBN (elektroninen)978-952-03-1013-4
ISBN (painettu)978-952-03-1012-7
TilaJulkaistu - 29 maalisk. 2019
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University Dissertations
Vuosikerta38
ISSN (painettu)2489-9860
ISSN (elektroninen)2490-0028

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä