Helsinkiläis- ja tamperelaispuhujien äänenkorkeuden muutokset 1970-luvulta 2010-luvulle

Liisa Mustanoja, Michael O'Dell, Hanna Lappalainen

Tutkimustuotos: ArtikkeliScientificvertaisarvioitu

2 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Suomalaisen sosiolingvistisen reaaliaikatutkimuksen kohteina ovat olleet fonologiset ja morfologiset piirteet. Tutkimuksemme laajentaa näkökulmaa prosodisiin piirteisiin tarkastelemalla puhujien äänenkorkeudessa (F0) tapahtuneita muutoksia. Aineistona on helsinkiläis- ja tamperelaispuhujien haastattelutallenteet 1970-, 1990- ja 2010-luvuilta. Kolmeen kertaan haastateltuja puhujia on yhteensä 21 (10 naista, 11 miestä). Heistä 16 on syntynyt 1950-luvulla ja viisi 1920–1930-luvuilla. Täydentävänä aineistona on käytetty 14:n kahteen kertaan tallennetun naispuhujan haastatteluja.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on pitkään raportoitu naisten puhekorkeuden
laskusta. Toisaalta viimeaikaiset suomalaistutkimukset ovat osoittaneet, että
tällaista äänenkorkeuden laskutrendiä ei ole enää viime vuosikymmeniltä
havaittavissa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisena äänenkorkeuden muutoskehitys näyttäytyy, kun tarkasteluun otetaan samojen puhujayksilöiden eri vuosikymmenten haastattelutallenteet.

Tutkimuksessa selvisi, ettei miespuhujilta ole löydettävissä yhtenäistä ikään tai
tarkasteluaikakauteen kytkeytyvää muutostendenssiä. Sen sijaan naispuhujilla
äänenkorkeus laskee ikävuosien 20 ja 40 välillä riippumatta siitä, mille
tarkasteluvuosikymmenille tämä ikävaihe sijoittuu. Havainnon taustalla näyttää
ensisijaisesti olevan yksilön äänialan laajentuminen alarekisterin suuntaan. Syyt
tähän ovat pikemminkin sosiaalisia kuin biologisia.
AlkuperäiskieliSuomi
Sivut121-148
JulkaisuPuhe ja kieli
Vuosikerta42
Numero2
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Tutkimusalat

  • F0, idiolektin muutos, puheäänen korkeus

Julkaisufoorumi-taso

  • Jufo-taso 1

Siteeraa tätä