Investigating Firm Performance Link with Product Line Length and Breadth

Johanna Kirjavainen

Tutkimustuotos: VäitöskirjaMonograph

145 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Uusien tuotteiden ja tuotevariaatioiden tuominen markkinoille antaa yrityksille mahdollisuuden vastata yhtä vaihtelevimpiin asiakastarpeisiin, teknologisen kehityksen kiihtyvään vauhtiin, sekä muuttuviin kilpailuolosuhteisiin. Tämä on johtanut tuotevariaatioiden lisäämisen suosion kasvuun yritysten keskuudessa. Uusien tuotevariaatioiden esittely, eli tuotelinjan pituuden kasvattaminen, ei kuitenkaan aina johda parempaan suorituskykyyn markkinoilla, vaan sillä saattaa jopa olla haitallisia vaikutuksia yrityksen suorituskyvylle. Muutokset toimialan kilpailun intensiteetissä ja muissa tilannesidonnaisuuksissa saattavat myös vaikuttaa erilaisten tuotelinjastrategioiden kannattavuuteen.

Tämän väitöskirjan tavoitteena oli analysoida sekä tuotelinjan pituuden että tuotelinjan laajuuden suhdetta yrityksen suorituskykyyn, sekä tutkia kilpailun intensiteetin vaikutusta näihin suhteisiin. Tutkimuksessa erotetaan tuotelinjan pituus, eli tuotevariaatioiden määrä tuotelinjassa, tuotelinjan laajuudesta, eli yrityksen markkinalla tarjoamien tuotelinjojen määrästä. Näitä käsitteitä ja niiden vaikutuksia suorituskyvylle tutkitaan molempia erikseen globaalin digitaalikameramarkkinan näkökulmasta.

Kvantitatiiviset analyysit tehtiin datasetillä, joka sisälsi 2033 digikameravalmistajien vuosina 1999 – 2017 tekemää uuden tuotteen lanseerausta. Yritysten suorituskykyä analysoitiin koko digikameramarkkinalla, sekä kolmessa eri tuotekategoriassa erikseen käyttäen tuotelinjatutkimuksen näkökulmasta uutta suorituskykymittaria, internetissä asiakkaiden antamia tuotearvioita. Aiemman tutkimuksen kanssa osittain yhdenmukaisesti tämä tutkimus tunnisti tuotelinjan pituuden ja yrityksen suorituskyvyn välillä alaspäin aukeavan paraabelin muotoisen suhteen koko digikameramarkkinalla sekä kompaktikameroiden kategoriassa. Tämä suhde kuitenkin koski ainoastaan yrityksiä, joiden tuotelinjat olivat todella lyhyitä, ja suurimman osan yrityksistä kohdalla tuotelinjan pituuden ja yrityksen suorituskyvyn välinen suhde oli todellisuudessa negatiivinen. Tuotelinjan laajuuden osalta tulokset ovat ristiriidassa vallitsevan oletuksen kanssa ylöspäin aukeavan paraabelin muotoisesta suhteesta, ja tutkimuksessa huomattiinkin negatiivinen lineaarinen suhde koko kameramarkkinalla sekä kompaktikameroissa. Kilpailun intensiteetti vaikuttaa vahvistavan tätä suhdetta. Mitään vaikutusta ei havaittu kahdessa muussa kamerakategoriassa.

Löydökset viittaavat siihen, että ympäristön dynamiikalla sekä muilla tuotekategorioiden ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus tuotelinjastrategian kannattavuuteen ja siihen, onko tuotelinjapäätösten aktiivinen hyödyntäminen kilpailussa suositeltavaa. Aihealueen tutkimukset ovat yleensä analysoineet kokonaista markkinaa yhtenäisenä ja melko samankaltaisena asiakkaiden, tuotteiden ja yritysten joukkona, eikä erilaisia tuotekategorioita markkinan sisällä ole huomioitu.

Tämä tutkimus kyseenalaistaa yhden tuotelinjastrategian soveltuvuuden kokonaiselle markkinalle sellaisenaan, ja suosittelee tuotekategorioiden yksityiskohtaisempaa analyysia päätöksenteon tueksi. Tulevaisuudessa tutkimuksen pitäisi pyrkiä analysoimaan yhdessä sekä tuotelinjan pituutta että laajuutta, ja toisaalta eroavaisuuksia tuotelinjastrategioiden suorituskyvyn suhteen eri tuotekategorioiden välillä. Myös tuotelinjan laajuuden ja yrityksen suorituskyvyn välistä suhdetta pitäisi tutkia lisää eri toimialoilla
AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University
Sivumäärä126
Vuosikerta54
ISBN (elektroninen)978-952-03-1073-8
ISBN (painettu)978-952-03-1072-1
TilaJulkaistu - 2 toukok. 2019
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University Dissertations
Vuosikerta54
ISSN (painettu)2489-9860
ISSN (elektroninen)2490-0028

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Investigating Firm Performance Link with Product Line Length and Breadth'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä