Katsaus kuvailutulkkaukseen - Visuaalisen tiedon saavuttaminen puheen ja kielen kautta

Tutkimustuotos: ArtikkeliScientificvertaisarvioitu

Abstrakti

Kun visuaalinen havaintokyky on vaikeutunut tai estynyt kokonaan, tukea viestin välittymiseen voi saada kuvailutulkkauksesta. Kuvailutulkkaus on viestinnän apuväline ja käännösviestinnän erityismuoto, jossa visuaalista informaatiota sanallistetaan ja kielennetään näkövammaiselle yleisölle puhekanavan kautta. Kuvailutulkkausta hyödynnetään taiteen ja kulttuurin alueilla, joissa on visuaalista tai audiovisuaalista ilmaisua tai viestintää, sekä vuorovaikutustilanteissa yleensäkin, kun halutaan välittää tietoa visuaalisesti havaittavasta maailmasta kuten ei-kielellisestä viestinnästä. Tämä artikkeli kuvaa kirjallisuuskatsaukseen perustuen, miten kuvailutulkkaus tukee vuorovaikutusta sekä audiovisuaalisen median ja taiteiden vastaanottoa. Katsauksen aineistona on tutkimus- ja ammattikirjallisuutta eri kielillä ja eri kulttuurialueilta. Katsauksen lopuksi pohditaan, miten kuvailutulkkausta mahdollisesti pyritään tehostamaan lähitulevaisuudessa muun muassa teknologian avulla, ja hahmotellaan muutoksiin liittyviä tutkimustarpeita.

When visual perception is impaired, audio description may be of help. Audio description is an assistive communication technique and a form of specialised (audiovisual) translation in which visual information is verbalised through speech to visually impaired people. It is beneficial in mediating visual or audiovisual narration or representation in various commu- nicative situations as well as cultural texts and products. The present article is a review of current literature on audio description and describes how audio description improves interaction and the reception and use of audiovisual media and art. The review material consists of research and expert literature in different languages and from different countries. In the final part, the article discusses some possible future developments regarding the efficiency of the audio description process, such as the use of technological aids, and proposes relevant research topics.
AlkuperäiskieliSuomi
Sivut91-106
JulkaisuPuhe ja Kieli
Vuosikerta33
Numero3
TilaJulkaistu - 2013
Julkaistu ulkoisestiKyllä
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Siteeraa tätä