Knowledge Work Performance Measurement in the New Ways of Working Context

Tutkimustuotos: VäitöskirjaCollection of Articles

737 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Organisaatiot ovat aina etsineet keinoja kehittää toimintaansa pysyäkseen mukana kilpailussa. Jotta organisaatio voisi menestyä myös tulevaisuudessa, on tärkeää, että kehityssuunnitelmat ja –päätökset perustuvat mahdollisimman hyvin tietoon. Suorituskyvyn mittaaminen tarjoaa tietoa johtamisen tueksi missä työympäristömuutoksissa olisi suurin potentiaali tällä hetkellä, sekä tietoa ovatko tehdyt muutokset olleet onnistuneita kuten oli suunniteltu. Nykyinen kiinnostus ja tarve uudelle mittausinformaatiolle on syntynyt, kun yhä useampi organisaatio on alkanut ajatella työntekijöitään voimavarana pelkkien kulujen sijaan. New Ways of Working (NewWoW) –käsite on kehitetty kuvaamaan työympäristömuutoksia, joissa tavoitteena on lisätä tietotyöntekijöiden mahdollisuutta itse vaikuttaa siihen, miten, koska ja missä työnsä tekee.

Tarve yleiselle suorituskyvyn mittaamiselle on korkea koska tällaiset isommat työympäristömuutokset ovat edelleen melko uusi juttu, eikä aiempaa kirjallisuutta tämän tapaisten työympäristömuutosten vaikutuksista ole kovin paljoa. Aiempi kirjallisuus sisältää paljon esimerkkejä yksittäisten työympäristömuutosten mittaamisesta monilla eri tieteenaloilla, esimerkiksi tilankäytön tai teknologian hyödyntämisen osalta. Kuitenkin kun puhutaan laajasta työympäristömuutoksesta, jossa koko johtamisen luonne muuttuu kontrolloinnista luottamukseen, on tärkeä, että muutosta johdetaan ja mitataan kokonaisuutena, jossa yhdistyvät mm. tilat, teknologia ja johtaminen. Aiempi kirjallisuus antaa hyvät lähtökohdat tutkimukselle, sillä suorituskyvyn mittaaminen, tietotyön suorituskyky ja mittaamisen haasteet ovat hyvin tiedossa. Kuitenkin käytännön esimerkit siitä miten tietotyön suorituskykyä mitataan ovat vähissä, varsinkin työympäristömuutosten osalta.

Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä miten tietotyön suorituskykyä voidaan mitata työympäristömuutosten (NewWoW) kontekstissa ja kehittää analyyttinen johtamistyökalu, jolla voidaan saada tietoa organisaation nykyisistä työskentelytavoista ja mitata muutosten vaikutuksia. Työn teoreettinen osuus rakentaa aiemman kirjallisuuden pohjalta viitekehyksen tietotyön suorituskyvystä, jonka mukaan fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen ympäristö sekä yksilölliset työskentelytavat vaikuttavat siihen työntekijän työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työssä hyödynnetään aiempaa suorituskyvyn mittaamisen kirjallisuutta ja testataan, kuinka yleisesti käytetty mittaamisen prosessi soveltuu tähän kontekstiin. Työssä hyödynnetään case tutkimusta ja konstruktiivista tutkimusotetta tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Käytännönläheinen tutkimusfilosofia ohjaa tutkimusta kohti käytännönläheisiä johtamistyökaluja. Väitöskirja vetää yhteen viisi aiemmin julkaistua tutkimusartikkelia.

Väitöskirjalla on kaksi keskeistä tulosta, jotka vastaavat tutkimuksen tarkoitukseen. Ensimmäiseksi työ esittelee tähän kontekstiin mukaillun mittaamismallin perustuen yleiseen suorituskyvyn mittaamisen prosessiin. Keskeisessä osassa mittausprosessia on kirjallisuuden pohjalta rakennettu tietotyön suorituskyvyn viitekehys, joka auttaa hahmottamaan mittaamisen kokonaisuuden. Toiseksi työ kehittää ja validoi SmartWoW (Smart Ways of Working) työkalun tukemaan työympäristömuutosten suunnittelua ja vaikutusten mittaamista. Työkalu on kyselypohjainen ja se on helposti sovellettavissa eri kokoisiin työympäristömuutoksiin. Työkalu on osoittautunut hyödylliseksi käytännön johtamisessa, sillä sitä on käytetty jo 40:ssä organisaatiossa.

Väitöskirjan kontribuutio on siinä, että se esittelee suorituskyvyn mittaamisen käytäntöjä uudessa kontekstissa ja tarjoaa käytännön kokemuksia siitä, miten sitä voidaan käyttää tunnistamaan kehitystarpeita ja mittaamaan kehitystoimien vaikutuksia. Teoreettinen viitekehys on ollut keskeisessä roolissa siinä, että yleisiä suorituskyvyn mittausperiaatteita voidaan hyödyntää tässä kontekstissa. Toinen kontribuutio on SmartWoW työkalu ja kuinka sen avulla voidaan aiemmassa kirjallisuudessa esitettyihin mittaamisen haasteisiin ja tuottaa johtamisessa tarvittavaa tietoa. Vaikka työ täydentää hyvin aiemman tutkimuskirjallisuuden aukkoja, sen arvo myös käytännön johtamiseen on suuri. Molemmat työn keskeisistä tuloksista ovat suoraan otettavissa käyttöön päivittäisessä johtamisessa.
AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University
Sivumäärä90
Vuosikerta47
ISBN (elektroninen)978-952-03-1055-4
ISBN (painettu)978-952-03-1054-7
TilaJulkaistu - 26 huhtik. 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University Dissertations
Vuosikerta47
ISSN (painettu)2489-9860
ISSN (elektroninen)2490-0028

Tutkimusalat

  • suorituskyky
  • tuottavuus
  • mittaaminen
  • tietotyö
  • johtaminen
  • työympäristö
  • muutos
  • new ways of working

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Knowledge Work Performance Measurement in the New Ways of Working Context'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä