Korjaushankkeen epävarmuuden hallinta suunnitteluvaiheessa: Vaativien korjaushankkeiden johtaminen -tutkimuksen osaraportti 2

Antti-Jussi Vaahtera, Arto Saari, Juha-Matti Junnonen

  Tutkimustuotos: Tutkimusraportti

  246 Lataukset (Pure)

  Abstrakti

  Vaativissa korjaushankkeissa epävarmuus on läsnä koko hankkeen ajan; aina hankepäätöksestä vastaanottoon. Epävarmuus heijastuu päätöksentekoon eli valintojen tekemiseen; epävarmuudessa vaihtoehdot tiedetään, mutta seurausten todennäköisyydet ovat tuntemattomia. Vaativissa korjaushankkeissa keskeiset ongelmat kohdistuvat toteutuskelpoisten toteutussuunnitelmiin ja suunnitteluratkaisuiden valintaan. Rakentamisen aikaisia yllätyksiä aiheuttivat eniten rakenteiden ennakoitua huonompi kunto ja maaperän pohjaolosuhteet.

  Tämän tutkimuksen pilottikohteena oli vuonna 1934 valmistunut Aleksis Kiven koulu, jonka tekniset järjestelmät ovat vanhentuneet ja käyttöikänsä päässä. Lisäksi kohteessa on havaittu sisäilmaongelmia. Perusparannuksen yhteydessä tavoitteena on palauttaa kohde alkuperäisen rakennusajankohdan tyyliin. Tutkimusryhmä osallistui perusparannushankkeen kokouksiin sekä toi kokouksissa esiin omia havaintojaan ja antoi ehdotuksiaan suunnitelmien kehittämiseksi.

  Hankkeen suunnitteluvaiheen aikana havaittiin seuraavia epävarmuuksia aiheuttavia tekijöitä:

  - Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt kartoitukset ja niiden käyttämisestä aiheutuva epävarmuus
  - Ilmanvaihtoratkaisuihin liittyvät epävarmuudet
  - Välipohjiin liittyvät epävarmuudet
  - Ikkunoihin liittyvät epävarmuudet
  - Rappaukseen liittyvät epävarmuudet
  - Louhintaan liittyvät epävarmuudet

  Pilottikohteeseen laadittuja tutkimuksia ja selvityksiä oli tehty määrällisesti paljon, mutta niistä kuitenkin aiheutui epävarmuutta, jotka johtuvat tutkimusten ja selvitysten iästä, sisällöstä sekä hyödyntämisestä suunnittelussa. Lisäksi puutteita esiintyi haitta-ainekartoituksissa sekä julkisivun ja ikkunoiden kuntotutkimuksissa.
  AlkuperäiskieliSuomi
  Sivumäärä50
  ISBN (elektroninen)978-952-15-4167-4
  TilaJulkaistu - 2018
  OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  Julkaisusarja

  NimiTampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti
  Vuosikerta25
  ISSN (painettu)2489-5717

  Tutkimusalat

  • korjausrakentaminen
  • riskienhallinta
  • korjaussuunnitelu

  Siteeraa tätä